English Français
 
  Početna > Zdravstveni odsek > Centar za rehabilitaciju žrtava torture i traume > Aktivnosti > Psihosocijalna rehabilitacija > Psihijatrijsko lečenje
       
 
Centar za rehabilitaciju žrtava torture i traume
Istorijat
Ciljevi CRŽT
Aktivnosti
  Psihosocijalna rehabilitacija
   

Psihijatrijsko lečenje
    Psihološki tretman
    Opšta medicinska pomoć
    Pravno savetovanje
    Obrazovni programi i programi za zapošljavanje
  Predstavljanje i zastupanje
  Istraživanja i publikacije
Specijalni programi
Umrežavanje i donatori

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Psihijatrijsko lečenje

Psihijatar je zadužen za klinički intervju sa klijentima. Uzimajući ličnu anamnezu, uzimajući u obzir klijentove potrebe, psihijatar se trudi da motiviše klijenta da nastavi da radi na samo-unapređenju i sprovodi neki oblik psihoterapije. Ako je klijent u akutno teškom stanju psihijatrijske krize, psihijatar sprovodi kratku individalnu suportivnu terapiju sa ciljem da umiri klijenta i naglasi negove/njene pozitivne potencijale za suočavanje i savladavanje problema. Tokom narednih seansi psihijatar pruža terapeutsku podršku koja se obično sprovodi u formi individualne psihoterapije. U nekim slučajevima grupna terapija (ili socioterapija) se takođe može primeniti.

Svi oblici psihoterapije uključuju i besplatne lekove u slučajevima kada je to potrebno.

Više o psihijatriji možete naći u:

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana