English Français
 
  Početna > Publikacije> Tortura u ratu, posledice i rehabilitacija, Jugoslovensko iskustvo
       
 

 

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Tortura u ratu, posledice i rehabilitacija: Jugoslovensko iskustvo

 

"Ideja o ovoj monografiji začela se nakon dve godine rada Centra za rehabilitaciju žrtava torture (CRŽT) u okviru Međunarodne mreže pomoći - IAN Beograd (International Aid Network - IAN Belgrade). Ona je bila izraz potrebe profesionalaca u IAN-u da svoja iskustva u radu sa žrtvama torture i traume podele sa širom, stručnom, profesionalnom i naučnom javnošću...

Naši klijenti su bile osobe koje su izgubile svoje fizičko i psihičko zdravlje, svoje voljene, rođake, prijatelje, svoj dom, zavičaj, komšiluk, sigurnost, posao, radnu sposobnost, materijalnu egzistenciju. Ipak, najteži gubici su bili oni koji su naoko nevidljivi i nemerljivi, a pripadali su intimnom duševnom svetu žrtava i odnosili su se na gubitak sposobnosti emocionalne razmene, doživljaja lične i porodične sreće, gubitak poverenja u institucije, u druge ljude i u sebe, gubitak dostojanstva i nade."

Iz Uvoda knjige " Tortura u ratu, posledice i rehabilitacija: Jugoslovensko iskustvo"

Sadržaj

Saradnici
Zahvalnica
Predgovor ( Željko Špirić, Goran Knežević, Vladimir Jović, Goran Opačić)

I DEO RAT I GUBICI

1. Jugoslovenski ratovi 1991-1999 i neke od njihovih društvenih posledica - Bora Radović

II DEO HUMANITARNI ODGOVOR: ORGANIZOVANJE I AKCIJA

2. Psihosocijalna pomoć u okviru humanitarnih intervencija - šest godina iskustva u IAN-u (1997-2003) - Vladimir Jović
3. Protiv torture - put ka zdravlju pojedinca i društva: Centar za rehabilitaciju žrtava torture - IAN Beograd - Dušica Lečić - Toševski i Jelena Bakalić
4. Aktivnosti mobilnih timova CRŽTa - Mina Mitić i Stanislava Vuković

III DEO TORTURA: ŽRTVE I POSLEDICE

5. Socio-demografski i psihijatrijski profil klijenata CRTŽa - Željko Špirić i Goran Knežević
6. Vrste mučenja - Vladimir Jović i Goran Opačić
7. Somatske bolesti klijenata Centra za rehabilitaciju žrtava torture: jednogodišnje iskustvo MEDIAN-A - Petar Otašević, Katarina Mitrović i Predrag Mitrović

IV DEO TORTURA, STRES I DISOCIJACIJA

8. O jednom matematičkom modelu psihobiologije stresnog odgovora - Danka Savić
9. SRD-10 - Kratka skala za procenu disocijativne simptomatologije povezane sa stresom - Goran Knežević i Vladimir Jović
10. Tortura i disocijacija - Goran Knežević

V DEO TERAPIJA I REHABILITACIJA: LEČENJE ŽRTAVA TORTURE

11. Promene u intenzitetu i ucestalosti psihijatrijskih tegoba povezanih sa traumatskim iskustvom nakon tromesecnog tretmana - Goran Opačić i Goran Knežević
12. Psihoanalitička psihoterapija žrtava torture - Slavko Mačkić i Jovanka Cvetković
13. Specifičnosti u grupnom radu sa žrtvama torture - Slavoljub Milojevćc
14. Karakteristike grupnog socioterapijskog rada sa elementima psihodrame sa žrtvama toture - Vladimir Milošević
15. EMDR u lečenju posttraumatskog stresnog poremećaja kod ratnih zarobljenika - Zoran Ilić
16. Terapija sa žrtvama torture: integrativni model i značaj farmakoterapije - Samardžić Radomir


VI DEO TERAPIJA I REHABILITACIJA: RANJENI ISCELITELJ

17. Tortura u terapijskom prostoru: kontratransfer u radu sa žrtvama organizovanog nasilja - Vladimir Jović i Nataša Cvetković - Jović
18. Savetnici IAN-a u grupnoj superviziji - Aleksandar Vučo i Tamara Štajner-Popović
19. Sekundarna traumatizacija i savetovanje članova porodice žrtava torture - Vladimir Milošević

VII DEO PRAVNO- PSIHIJATRIJSKI ASPEKTI

20. Pravni aspekti u rehabilitaciji žrtava torture - Mojca Šivert
21. Pravne posledice naknadnog nastupanja posttraumatskog stresnog poremećaja - Mojca Šivert i Vladimir Milošević
22. Psihološka priprema svedoka - žrtava torture kao prevencija retraumatizacije - Zoran Ilić

RECENZIJA

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana