English Français
 
  Početna > Zdravstveni odsek > Centar za rehabilitaciju žrtava torture i traume > Aktivnosti > Psihosocijalna rehabilitacija
       
 
Centar za rehabilitaciju žrtava torture i traume
Istorijat
Ciljevi CRŽT
Aktivnosti
  Psihosocijalna rehabilitacija
   

Psihijatrijsko lečenje
    Psihološki tretman
    Opšta medicinska pomoć
    Pravno savetovanje
    Obrazovni programi i programi za zapošljavanje
  Predstavljanje i zastupanje
  Istraživanja i publikacije
Specijalni programi
Umrežavanje i donatori

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Psihosocijalna rehabilitacija

Pomoć koju pružamo klijentima oduhvata razne službe koje postoje u IAN-u. Težište je stavljeno na psihosocijanu rehabilitaciju što podrazumeva :

  • psihijatrijsko lečenje (sa besplatnim lekovima ako je potrebno),
  • individualna, grupna i porodična psihoterapija,
  • opšta medicinska pomoć (lečenje, davanje lekova i osiguran pristup i upućivanje specijalizovanim institucijama ako je potrebno),
  • pravno savetovanje , pomoć kod pravnih procedura van granica (obezbeđivanje dokumenata, zaštita imovine, repatrijacija) i zastupanje na sudovima,
  • edukativni programi i programi za zapošljavanje za žrtve i njihove porodice.

Mobilni timovi (čine ih psihijatar, lekar, pravnik i psiholog) posećuju kolektivne centre i udaljene oblasti, pružaju pomoć onima koji nisu u mogućnosti da dođu u Centar.

Sve vrste podrške i pomoći za korisnike koji pripadaju osetljivim kategorijama su besplatne.

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana