English Français
 
  Početna > Zdravstveni odsek > Centar za rehabilitaciju žrtava torture i traume > Aktivnosti > Istraživanja i publikacije
       
 
Centar za rehabilitaciju žrtava torture i traume
Istorijat
Ciljevi CRŽT
Aktivnosti
  Psihosocijalna rehabilitacija
  Predstavljanje i zastupanje
  Istraživanja i publikacije
Specijalni programi
Umrežavanje i donatori

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Istraživanja i publikacije

Istraživanje o torturi i psihološkim posledicama PTSP-a je oblast psihologije i psihijatrije koja je doživela ekspanziju novih otkrića poslednjih godina. U skladu sa tim, ključni cilj istraživačkog odseka je prikupljanje i sistematizacija podataka o klijentima CRŽT i ostalim žrtvama torture (koje nisu klijenti CRŽT) stavljajući poseban naglasak na sistematično istraživanje tipa i ozbiljnosti traume i torture kao i njihovih fizičkih, psiholoških i socijalnih posledica. Ova jedinica je angažovana u sledećim aktivnostima:

a) Pravljenje baze podataka klijenta CRŽT , što podrazumeva registrovanje klijenta, tip torture kome su bili izloženi, psihološke i socijalne posledice torture kao i evaluaciju vrste pomoći koju je pružio Centar.

b) Prikupljanje, sistematizacija i interpretacija podataka o ratnim i ostalim tipovima žrtava torture; traumatična iskustva, tip i intezitet traume i torture i njihove fizičke, psihološke i socijalne posledice, i psihološke promene koje su se javile tokom lečenja. Podaci služe kao baza za pruženje pravovremene pomoći, evaluaciju lečenja i bolje razumevanje poremećaja koji su povezani sa traumatskim događajem.

c) Deljenje iskustva i informacija sa drugim sličnim centrima širom sveta, profesionalnim i naučnim institucijama koje su specijalizovane za istraživanja i lečenje žrtava torture, i loklanim i internacionalnim organizacijama za zaštitu ljudskih prava.

d) Publikacija i prezentacija istraživačkog rada i ostalih aktivnosti na nacionalnom i internacionalnom nivou u relevantim časopisima.

Trenutno aktivni istraživački projekti su:

STOP - Traženje lečenja i ishodi lečenja osoba koje pate od PTSP koji je posledica ratova i migracija na Balkanu

 

 

 

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana