English Français
 
  Početna > Zdravstveni odsek > Centar za rehabilitaciju žrtava torture i traume > Aktivnosti > Psihosocijalna rehabilitacija > Psihološki tretman
       
 
Centar za rehabilitaciju žrtava torture i traume
Istorijat
Ciljevi CRŽT
Aktivnosti
  Psihosocijalna rehabilitacija
   

Psihijatrijsko lečenje
    Psihološki tretman
    Opšta medicinska pomoć
    Pravno savetovanje
    Obrazovni programi i programi za zapošljavanje
  Predstavljanje i zastupanje
  Istraživanja i publikacije
Specijalni programi
Umrežavanje i donatori

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Psihološki tretman

Psiholog uspostavlja prvi kontakt i daje klijentima osnovne informacije o vrstama pomoći koje nudi IAN CRŽT. Obično psiholog sprovodi inicijalnu evaluaciju koristeći standarnu bateriju testova, a rezultat su podaci o trenutnom psihološkom stanju osobe i koriste se pri proceni vrste terapije i oblika lečenja koji su odgovarajući za svakog klijenta ponaosob. Cilj je da se pomogne klijentima da razumeju svoj problem kroz razjašnjavanje direktne veze između stanja u kojem se nalaze i stresnog događaja iz njihovog života, koju klijenti obično ne primećuju. Slično tome, važno je dati im šansu da slobodno i otvoreno kažu i pokažu sve što su doživeli, tako da se mogu osloboditi bolnih i strašnih osećanja.Na ovaj način oni dobijaju priliku da se dotaknu tema koje njih zanimaju kao što su zabrinutost i uznemirenje i da ojačaju sopstvene adaptivne mehanizme.
Intervencije koje se najčešće koriste su empatsko slušanje, prikazivanje emocija i sadržaja, ohrabrivanje da se pokažu osećanja, podsećanje klijenta na njegova/njena pozitivna iskustva i uspehe, davanje suportivnih predloga i razmatranje alternativa za sagledavanje i rešavanje problema. Drugi zadatak psihologa je da posmatra vidove grupne terapije koji se sprovode sa adekvatnim registrovanjem grupne dinamike i terapeutskog procesa. Oni zakazuje klijentima termine kod terapeuta, pravnika i u ostalim dostupnim službama.

Psiholozi takođe odgovaraju na telefonske pozive i bave se SOS telefonskim savetovanjem. Rad na SOS telefonskoj liniji za pomoć podrazumeva problem identifikacije, pružanje potrebnih informacija i upućivanje klijenata u Centar. Takođe, uključeni su i u naše aktivnosti u Udruženju logoraša (individualno savetovanje, kreiranje baze podataka, vođenje socio-terapeutskih grupa i edukativnih radionica itd.). Zajedno sa psihijatrima i pravnicima uvek su deo mobilnog tima.

Više o psihološkom stanju i lečenju klijenata iz IAN CRŽT možete naći na:

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana