English Français
 
  Početna > Zdravstveni odsek > Centar za rehabilitaciju žrtava torture i traume > Umrežavanje i donatori
       
 
Centar za rehabilitaciju žrtava torture i traume
Istorijat
Ciljevi CRŽT
Aktivnosti
Specijalni programi
Umrežavanje i donatori

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Umrežavanje i donatori

IAN Centar za rehabilitaciju žrtava torture je:

Uz podršku CAFOD-a (Catholic Agency for Overseas Development) , EC (European Commission) i UNVFTV (United Nation Voluntary Fond for Torture Victims) tokom proteklih godina, IAN CRŽT je postao vodeća lokalna NVO u oblasti direktne pomoći i podrške žrtvama torture, migrantima (izbeglice, IRL, povratnici, osobe koje nisu uspele da dobiju azil) i ostale osetljive grupe. Kao rezultat dugogodišnjeg rada i iskustva u centru i na terenu, IAN je razvio visoko kvalitetnu uslugu koristeći sveobuhvatni pristup.

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana