English Français
 
  Početna > Zdravstveni odsek > Centar za rehabilitaciju žrtava torture i traume > Aktivnosti > Psihosocijalna rehabilitacija > Opšta medicinska pomoć
       
 
Centar za rehabilitaciju žrtava torture i traume
Istorijat
Ciljevi CRŽT
Aktivnosti
  Psihosocijalna rehabilitacija
   

Psihijatrijsko lečenje
    Psihološki tretman
    Opšta medicinska pomoć
    Pravno savetovanje
    Obrazovni programi i programi za zapošljavanje
  Predstavljanje i zastupanje
  Istraživanja i publikacije
Specijalni programi
Umrežavanje i donatori

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Opšta medicinska pomoć

Obezbeđivanje lekova uz psihološku i medicinsku pomoć predstavlja veoma važan deo rehabilitacije naših klijenata. Naša psihoterapeutska i psihosocijalna pomoć ima pun efekat samo u kombinaciji sa psiho-farmakoterapijom.

Žrtve torture su naročito pod rizkom za razvijanje psihosomatskih i somatskih problema. Klijentima CRŽT se pruža medicinska pomoć u ordinaciji i na terenu kroz organizovanje mobilnih timova, a obavljaju se besplatni internistički i kardiološki pregledi (ti pregledi podrazumevaju analize glikemije, merenje krvnog pritiska, pregled i elektrokardiografiju, kardiološki ultrazvuk i ultrazvuk abdomena). Specijalisti interne medicine su zaposleni u ordinaciji .

Lekar opšte prakse ima zadatak da obavi osnovne medicinske preglede i predloži odgovarajući tretman kao i da prepiše odgovarajuću farmakoterapiju. On/ona daje preporuke za dalje medicinsko lečenje i upućuju na dalje specijialističke preglede ukoliko proceni da su takva ispitivanja neophodna.

Više o medicinskom statusu IAN CRŽT klijenata možete naći:

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana