English Français
 
  Početna > Zdravstveni odsek > Centar za rehabilitaciju žrtava torture i traume > Ciljevi CRŽT
       
 
Centar za rehabilitaciju žrtava torture i traume
Istorijat
Ciljevi CRŽT
Aktivnosti
Specijalni programi
Umrežavanje i donatori

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Ciljevi CRŽT

Ciljevi CRŽT podrazumevaju:

•  pružanje psihijatrijske, psihosocijalne, medicinske i pravne pomoći žrtvama ratne ili civilne torture;

•  pružanje pomoći članovima porodica žrtava torture;

•  organizovanje podrške i pomoći diskriminisanim i neprivilegovanim grupama čija su ljudska prava ugrožena od strane vlasti, grupama ili osobama na osnovu pola, etničke pripadnosti, religije, poltičke ili neke druge pripadnosti;

•  habilitacija traumatizovanih osoba - lečenjem posledica torture, poremećaja ponašanja i poremećaja ličnosti želimo da sprečimo dalje pogoršavanje njihovog stanja i da tako pomognemo osobama i članovima njihovih porodica da se integrišu u društvo i da postanu aktivni članovi zajednice ;

•  prevencija torture i organizovanog nasilja u našem društvu podizanjem javne svesti po pitanju torture i narušavanja ljudskih prava, kao i zalaganjem za zakonske promene;

•  prevencija transgeneracijskog transfera traume kroz rehabilitaciju žrtava torture.

 

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana