English Français
 
  Početna > Zdravstveni odsek > Centar za rehabilitaciju ?rtava torture i traume > Aktivnosti
       
 
Centar za rehabilitaciju ?rtava torture i traume
Istorijat
Ciljevi CRRT
Aktivnosti
  Psihosocijalna rehabilitacija
  Predstavljanje i zastupanje
  Istra?ivanja i publikacije
Specijalni programi
Umre?avanje i donatori

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Aktivnosti

IAN Centar za rehabilitaciju ?rtava traume i torture pru?a podr1ku i pomoa u Centru i na terenu.

Pristupi u IAN CRRT su:

  • sveobuhvatni - psiholo1ka, psihoterapeutska, psihijatrijska, medicinska, pravna i edukativna pomoa;
  • pro-aktivni - mobilni timovi, ukljueujuai posete udru?enjima biv1ih zatvorenika, kolektivnim centrima i domovima korisnika;
  • multidisciplinarni - ekspertski timovi psihologa, psihijatara, pravnih savetnika i lekara sa sna?nom zastupniekom i istra?ivaekom komponentom.

 

 

 

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana