English Français
 
  Početna > Zdravstveni odsek > Centar za rehabilitaciju žrtava torture i traume > Istorijat
       
 
Centar za rehabilitaciju žrtava torture i traume
Istorijat
  Šta je tortura?
  Ko su naši klijenti?
  Rat i tortura u bivšoj Jugoslaviji
Ciljevi CRŽT
Aktivnosti
Specijalni programi
Umrežavanje i donatori

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Istorijat

IAN je osnovan sa neodložnim ciljem uspostavljanja Trauma centra koji bi obezbedio direktnu, besplatnu psihološku pomoć kako putem SOS telefona tako i direktnim savetovanjem za žrtve rata i nasilja.

IAN Trauma Centar je počeo sa radom u decembru 1997. i bio je prvi, elementarni i centralni program napravljen i implementiran u IAN-u.

IAN Centar za rehabilitaciju žrtava torture (CRŽT) počeo je sa radom u septembru 2000. uz finansijsku pomoć Evropske komisije. Program je ustanovljen kao rezultat naših napora da pružimo specijalizovanu i sveobuhvatnu psihosocijalnu pomoć osobama koje su pretrpele torturu ili neki drugi oblik ratnog traumatskog iskustva tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji (1991-1995) i na Kosovu (1998-1999), kao i članovima njihovih porodica.

2001. godine IAN Trauma centar i IAN CRŽT spojili su se u jedinstvenu funkcionalnu jedinicu pod imenom .

Od 2004 pružili smo pomoć žrtvama torture u Bosni i Hercegovini (Republika Srpska) na zahtev i uz podršku UN dobrovoljnog fonda za žrtve torture (UN Voluntary Fund for Victims of Torture - UNVFVT) i u saradnji sa Centrom za žrtve torture iz Sarajeva i Medikom iz Zenice (Center for Torture Victims, Sarajevo , Medica Zenica).

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana