English Français
 
  Početna > Zdravstveni odsek > Centar za rehabilitaciju žrtava torture i traume > Aktivnosti > Psihosocijalna rehabilitacija > Pravno savetovanje pomoć
       
 
Centar za rehabilitaciju žrtava torture i traume
Istorijat
Ciljevi CRŽT
Aktivnosti
  Psihosocijalna rehabilitacija
   

Psihijatrijsko lečenje
    Psihološki tretman
    Opšta medicinska pomoć
    Pravno savetovanje
    Obrazovni programi i programi za zapošljavanje
  Predstavljanje i zastupanje
  Istraživanja i publikacije
Specijalni programi
Umrežavanje i donatori

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Pravno savetovanje

Kako bi se prikupili osnovni podaci o pravnim problemima klijenata postoji nekoliko oblasti u okviru kojih funkcioniše naša pravna služba. Prvo područje delovanja podrazumeva prikupljanje izjava od osoba koje su preživele neki oblik torture: te izjave koriste se pri podizanju krivičnih optužbi protiv počinioca. Takođe se koriste u podizanju tužbi u civilnim procesima za nadoknadu štete, što je osnovni pravni lek za obezbeđivanje nadoknade žrtvama torture od strane odgovorne države. Ako optužbe ili tužbe uđu u dalju proceduru naši advokati zastupaju naše klijente na sudu pro-bono do konačne odluke suda, kao i tokom izvršenja sudske odluke. Tokom uzimanja izjave, advokat informiše svog klijenta o vrsti dokaza koji su im potrebni za podizanje tužbe kao i o ostalim relevantnim pravnim pitanjima. Izjave uzete od klijenata se unose u jedinstvenu bazu podataka o žtrtvama torture koja predstavlja svedočanstvo o torturi.

Takođe, radeći sa izbeglicama iz raznih delova bivše Jugoslavije, pravnici registruju zainteresovane klijente, uzimaju njihove lične podatke i popunjavaju formurale koji su potrebni za pribavljanje dokumenata (izdavanje izvoda iz knjige rođenih državljanstva za izbeglice iz Hrvatske). Pravnici takođe upućuju klijente u druge agencije koje su u mogućnosti da pruže konkretniju pomoć u organizovanju procesa povratka.

Treća oblast rada pravnika je pružanje pravnog saveta po pitanju imovine i prava zakupaca koje je potrebno rešiti, kao i opštih infrmacija iz ostalih pravnih oblasti. Oni takođe pokreću različite inicijative koje se tiču zakonskih prava žrtava torture i edukovanja šire javnosti o problemima žrtava torture, itd.

Više o pravnom savetovanjiu IAN CRŽT klijenata

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana