English Français
 
  Početna > Zdravstveni odsek > Centar za rehabilitaciju žrtava torture i traume > Aktivnosti > Psihosocijalna rehabilitacija > Obrazovni programi i programi za zapošljavanje
       
 
Centar za rehabilitaciju žrtava torture i traume
Istorijat
Ciljevi CRŽT
Aktivnosti
  Psihosocijalna rehabilitacija
   

Psihijatrijsko lečenje
    Psihološki tretman
    Opšta medicinska pomoć
    Pravno savetovanje
    Obrazovni programi i programi za zapošljavanje
  Predstavljanje i zastupanje
  Istraživanja i publikacije
Specijalni programi
Umrežavanje i donatori

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Obrazovni programi i programi za zapošljavanje

Mnogi ljudi iz osetljivih grupa nemaju sredstava za učestvovanje u edukativnim procesima, što ih čini još isključenijim iz glavnog toka društva. Ne mogu da nađu (bolje) poslove jer nemaju odgovarajuća znanja koja zahteva moderna ekonomija.

Klijenti CRŽT imaju mogućnost da se osposobe kroz edukativne programe koje obezbeđuje odsek za edukaciju - IAN Telecentar.

Više o obrazovni programima i programima za zapošljavanje IAN CRŽT klijenata


 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana