English Français
 
  Početna > Publikacije > Posledice prinudne mobilizacije 1995. godine
       
 

 

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Posledice prinudne mobilizacije 1995. godine

 

Malo je onih koji ne dele opšte osećanje da su se nama, građanima bivše Jugoslavije u poslednjih petnaest godina desile strašne i nezamislive stvari. Kada je reč o razumevanju razloga za sve to što nam se dogodilo, slika je potpuno drugačija: teško je naći makar dve osobe čije će viđenje uzroka velike jugoslovenske tragedije biti u svemu identično. Sigurno je da ti uzroci, kao ni uzroci tolikih drugih istoriji poznatih tragedija izazvanih delovanjem ljudi, nisu ni jednoznačni ni jednostavni. Ta činjenica, udružena sa činjenicom da postoje zadivljujuće mentalne razlike između ljudskih bića, dovoljna je da proizvede neizmernu količinu razlika u iščitavanju razloga za ono što nam se dogodilo.

Ali ova knjiga nema pretenziju da razotkrije uzroke jugoslovenske tragedije. Svrha njenog pisanja je dvojaka: da informiše , ili tačnije da podseti čitaoca na jednu sasvim specifičnu epizodu u mozaiku događaja koji možemo nazvati velikom jugoslovenskom tragedijom, kao i da pokuša da ga isprovocira da se zamisli nad njom i njenim značenjem.

Epizoda kojom se ovde bavimo je prinudna mobilizacija krajiških izbeglica u leto 1995. godine, na teritoriji tadašnje SRJ, i njihovo odvođenje u mobilizacijsko-vaspitne kampove, pre svega u onaj u Erdutu...

Iz Predgovora knjige "Posledice prinudne mobilizacije 1995. godine"

Svi delovi knjige, kao i sama knjiga u celini su u PDF formatu.

Sadržaj:

PREUZMI CELU KNJIGU
(1,80 MB)

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana