English Français
 
  Početna > Zdravstveni odsek > Grupa za mentalno zdravlje > Psihosocijalna rehabilitacija osoba sa mentalnim poremećajima
       
 
Grupa za mentalno zdravlje
Reforme sistema za zaštitu mentalnog zdravlja u Srbiji

Psihosocijalna rehabilitacija osoba sa mentalnim poremećajima

Projekti i aktivnosti

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Psihosocijalna rehabilitacija osoba sa mentalnim poremećajima

U poslednjih 10 godina IAN je implementirao izvestan broj psihosocijalnih programa za različite rizične grupe (torturisane, izbegličke porodice, Romsku decu, PLWHA ). Ovi programi pokazuju da opšte dobro osoba kojie su socijalno isključene ili nesposobne zbog zdravstvenih problema nije moguće bez uzimanja u obzir svih aspekata njegovog/njenog života i bez obezbeđivanja kompletne brige i podrške zasnovane na potrebama individue.

Programi za psihosocijalnu rehabilitaciju mentalno bolesnih će biti organizovana u saradnji sa edukativnim odsekom IAN-a.

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana