English Français
 
  Početna > Zdravstveni odsek > Centar za rehabilitaciju žrtava torture i traume
       
 
Centar za rehabilitaciju žrtava torture i traume
Istorijat
Ciljevi CRŽT
Aktivnosti
Specijalni programi
Umrežavanje i donatori

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Centar za rehabilitaciju žrtava traume i torture

"Tortura je veoma dubok problem za svetsku zajednicu. Svrha joj je da namerno uništi ne samo fizičko i emotivno blagostanje osoba, već i dostojanstvo i volju čitavih zajednica. Zabrinjava sve članove ljudske porodice jer napada samu suštinu našeg postojanja i vere u svetliju budućnost" - odlomak iz Istambulskog protokola

( V. Lacopino, "Treatment of survivors of political torture: commentary", The Journal of Ambulatory Care Management , vol. 21 (2) (1998), pp. 5-13)

 

 

1. decembar 2008. godine

Prvog decembra 2008. zvanično je otpočeo projekat "Sveobuhvatni program rehabilitacije za žrtve torture u Srbiji i Bosni i Hercegovini" koji sprovodi IAN u partnerstvu sa Opštom bolnicom u Trebinju i Domom zdravlja "Sveti Nikola" u Milićima.

 

 

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana