English Français
 
  Početna > Zdravstveni odsek
       
 
Zdravstveni odsek
Centar za rehabilitaciju žrtava traume i torture
HIV i AIDS sekcija
Grupa za mentalno zdravlje

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Od početka našeg postojanja IAN je bio posvećen direktnom obezbeđivanju pomoći našim klijentima, naročito u očuvanju fizičkog zdravlja i psihološkog boljitka. Tokom vremena razvili smo nekoliko službi za lečenje i rehabilitaciju osoba sa poremećajima izazvanim stresom koje uključuju medicinsku pomoć i besplatne lekove.

Iskustvo u savetovanju i organizaciji službi omogućilo nam je da se uključimo u borbu protiv HIV/AIDS epidemije doprinoseći kroz razvoj službi za VCT i lečenje i rehabilitaciju ljudi koji žive sa HIV-om i AIDS-om.

Naše aktivnosti na polju lečenja i rehabilitacije poremećaja mentalnog zdravlja će se dalje razvijati u pravcu razvoja službi koje ce biti uspostavljene u zajednici za osobe sa hroničnim mentalnim poremećajima.

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana