English Français
 
  Početna > Zdravstveni odsek > Grupa za mentalno zdravlje
       
 
Grupa za mentalno zdravlje
Reforme sistema za zaštitu mentalnog zdravlja u Srbiji

Psihosocijalna rehabilitacija osoba sa mentalnim poremećajima

Projekti i aktivnosti

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Grupa za mentalno zdravlje (GMZ)

GMZ čini nekoliko psihijatara, psihologa i pravnika koji rade u IAN-u i koji su se okupili kako bi razvili programske aktivnosti zaštite i rehabilitacije mentalnog zdravlja osoba sa mentalnim poremećajima.

Ove aktivnosti se posebno odnose na osobe koje borave u psihijatrijskim bolnicama (azilima) ili institucijama za socijalnu zaštitu, dok se posebna pažnja poklanja zatvorenicima i onima koji brinu o njima.

Osnovni cilj GMZ je uspostaviti set aktivnosti za procenu statusa mentalnog zdravlja kod rizičnih grupa, proceniti i poboljšati kvalitet pružene brige, promovisati mehanizme za zaštitu ljudskih prava mentalno obolelih osoba, inicirati program za prevenciju i rehabilitaciju mentalnih poremećaja i podržati reforme za zaštitu mentalnog zdravlja .

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana