English Français
 
  Početna > Zdravstveni odsek > Grupa za mentalno zdravlje > Projekti i aktivnosti
       
 
Grupa za mentalno zdravlje
Reforme sistema za zaštitu mentalnog zdravlja u Srbiji

Psihosocijalna rehabilitacija osoba sa mentalnim poremećajima

Projekti i aktivnosti

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Projekti i aktivnosti

  1. Razvoj integrisanih službi za mentalno zdravlje i socijalnu zaštitu kao regionalni model
  2. Inicijativa da se uspotavi psihosocijalna rehabilitacija i program za ostvarivanje prihoda (income generating program) u psihijatrijskoj bolnici "Padinska Skela".
  3. Inicijativa da se napravi program za zaštitu mentalnog zdravlja u zatvorima u Srbiji.

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana