Početna > Zdravstveni odsek > HIV & AIDS odsek
       
 
HIV & AIDS odsek
Novosti
Projekti
Global Fund projekat
Publikacije

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Od 2004. godine kada je osnovana u okviru zdravstvenog odseka, HIV & AIDS odsek nastoji da se HIV-om bavi na obuhvatan i sistematičan način. Moto sekcije od osnivanja do danas je da IAN veruje da je borba protiv stigme i diskriminacije najefikasniji način odgovora na epidemiju HIV-a.

Aktivnostima sekcije tokom godina su obuhvaćena različita područja borbe protiv HIV-a:

  • Prevencija i nega - kroz programe razvijanja savetovališta za dobrovoljno poverljivo savetovanje i HIV testiranje (DPST), i programe podrške za savetnike
  • Nega i podrška za ljude koji žive sa HIV-om - kroz individualnu i grupnu psihološku i psihijatrijsku podršku i podršku osoba sa HIV-om da se osnaže i osnuju svoje asocijacije
  • Aktivnosti usmerene na borbu protiv stigme i diskriminacije , kroz veliki broj interaktivnih treninga za profesionalaca i druge za HIV zainteresovane strane, kroz kvalitativne studije, i brojne inicijative usmerene na dijalog između različitih interesnih grupa na polju HIV-a
  • Podrška za profesionalne pomagače kroz edukacije, treninge i supervizijsku podršku
 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana