English Français
 
  Početna > Događaji > Počeo projekat pomoći žrtvama torture u Srbiji i Bosni i Hercegovini
       
 

 

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Počeo projekat pomoći žrtvama torture u Srbiji i Bosni i Hercegovini
1.decembar 2009. godine


Prvog decembra 2008. zvanično je otpočeo projekat Sveobuhvatni program rehabilitacije za žrtve torture u Srbiji i Bosni i HercegovinI koji sprovodi domaća nevladina organizacija IAN Međunarodna mreža pomoći u partnerstvu sa Opštom bolnicom u Trebinju i Domom zdravlja "Sveti Nikola" u Milićima.
Projekat finansira Evropska Unija

Projekat je usmeren na pružanje psihoterapeutske, medicinske, psihosocijalne i pravne pomoći osobama koje su preživele torturu i njihovim porodicama. Ove usluge pružaće se u okviru IAN Centra za rehabilitaciju žrtava torture u Beogradu kao i u dva specijalizovana centra koja će se zahvaljujući projektu formirati u okviru dve partnerske organizacije u Bosni i Hercegovini. Ova dva nova Centra za rehabilitaciju žrtava torture u BIH biće opremljena adekvatnim tehničkim aparatima, a profesionalci koji su uključeni u rad sa žrtvama torture proći će specijalizovanu stručnu obuku na polju psihijatrijske, medicinske i pravne pomoći žrtvama bilo ratne ili policijske torture.

Ovaj trogodišnji projekat je finansijski podržala Evropska komisija kroz program Evropski instrument za demokratiju ljudska prava (EIDHR) kao i   Dobrotvorni fond Ujedinjenih nacija za žrtve torture (UNVFVT).

Predviđeno je da oko 1000 osoba, većinom ljudi koji su preživeli torturu u logorima tokom ratova na teritoriji bivše Jugoslavije tokom devedesetih, članovi njihovih porodica, kao i sadašnje žrtve policijske torture i nečovečnog postupanja u Srbiji i BiH, dobiju neophodne usluge i pomoć kako bi što uspešnije prebrodili posledice koje na fizičko i mentalno zdravlje ostavlja tortura.

U januaru je U Beogradu održan prvi koordinacioni sastanak IAN-a i partnera na projektu gde su dogovoreni budući koraci u sprovođenju projekta. Detaljno se razgovaralo o metodama i vremenskom okviru za sprovođenje aktivnosti, dogovorene su administrativne i finansijske procedure kao i načini komunikacije između partnera.

U prvoj godini realizacije profesionalci iz IAN-a će pružati usluge korisnicima u Srbiji i BiH i istovremeno obučavati osoblje u buduća dva centra u BiH kako bi u drugoj i trećoj godini projekta oni samostalno pružali stručnu pomoć žrtvama torture i članovima njihovih porodica

Saznajte više o projektu.

Kontakt osoba Jelena Bakalić

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana