O projektu
 
 

 Projekat finansira Evropska komisija kroz program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR)


Projekat sufinansira Dobrotvorni fond Ujedinjenih nacija za žrtve torture (UNVFVT)

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading

 

 
     

 


I pored činjenice da je veliki broj zemalja potpisao i usvojio UN Konvenciju protiv torture koja izričito kaže da tortura NIJE DOZVOLJENA u bilo kom obliku i pod bilo kojim okolnostima, još uvek veliki broj ljudi u svetu do življava torturu, a počinioci često ostaju nekažnjeni.

 
 

Projekat "Sveobuhvatni program rehabilitacije za zrtve torture u Srbiji i Bosni i Hercegovini" utemeljen je na dugogodisnjem radu IAN-a i prepoznatim potrebama ljudi koji od 2001. godine koriste usluge IAN-ovog Centar za rehabilitaciju žrtava torture (CRŽT) koji pruža besplatnu psihološku, psihijatrijsku, medicinsku i pravnu pomoć kao i edukaciju svim žrtvama torture, među kojima dominiraju osobe sa iskustvom ratne torture. Do sada je u okviru CRŽT-a pomoc dobilo vise od 2000 žrtava torture i članova njihovih porodica.

Ovaj trogodišnji projekat koji je zvanično otpočeo 1. decembra 2008. usmeren je na pružanje sveobuhvatne psihoterapeutske, medicinske, psihosocijalne i pravne pomoći osobama koje su preživele torturu i njihovim porodicama. Usluge se pružaju u okviru IAN Centra za rehabilitaciju žrtava torture u Beogradu kao i u dva specijalizovana centra koja ce se zahvaljujući projektu formirati u okviru dve partnerske organizacije u Bosni i Hercegovini - u Domu zdravlja "Sveti Nikola" u Milićima i u Opštoj bolnici u Trebinju. Ova dva nova Centra za rehabilitaciju žrtava torture u BIH biće opremljena adekvatnim tehničkim aparatima, a profesionalci koji su uključeni u rad sa žrtvama torture proći će specijalizovanu stručnu obuku na polju psihijatrijske, medicinske i pravne pomoći žrtvama bilo ratne ili policijske torture. Centri u BiH počeže da rade sa klijentima od decembra 2009, a u međuvremenu mobilni tim IAN-a organizuje redovne posete i pružanje usluga na terenu u BiH u regionu Trebinje i Birač.

Zahvaljujući projektu oko 1000 osoba, većinom ljudi koji su preživeli torturu u logorima tokom ratova na teritoriji bivše Jugoslavije tokom devedesetih, članovi njihovih porodica, kao i sadačnje žrtve policijske torture i nečovečnog postupanja u Srbiji i BiH, dobiće neophodne usluge i pomoć kako bi što uspečnije prebrodili posledice koje na fizičko i mentalno zdravlje ostavlja tortura.

Pored ovoga, brojne aktivnosti u projektu usmerene su i na podizanje svesti opšte javnosti i donosilaca odluka u Srbiji i BiH o pitanjima vezanim za torturu. U sklopu ovog cilja najmanje 120 lekara na teritoriji BiH biće edukovani kako da prepoznaju i dokumentuju posledice torture na fizičko i psihičko zdravlje, primene adekvatan tretman odnosno upute klijente odgovarajućim stručnjacima na dalje lečenje.

 
Ova web prezentacija sačinjena je uz finansijsku pomoć Evropske unije.
Za sadržinu ove web prezentacije odgovoran je isključivo IAN i ni pod kakvim okolnostima se ne može smatrati da odražava stavove Evropske unije.
 
 


O projektu | Partneri | Usluge za korisnike | Edukacije | Specijalni događaji | Linkovi | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.