O projektu Partneri
 
 

 Projekat finansira Evropska komisija kroz program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR)


Projekat sufinansira Dobrotvorni fond Ujedinjenih nacija za žrtve torture (UNVFVT)

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading

 

 

 

OPŠTA BOLNICA Trebinje, Bosna i Hercegovina

Opšta bolnica Trebinje je zdravstvena ustanova koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou i jedan deo delatnosti na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. U odnosu na patologiju koju obrađuje spada u bolnicu za akutnu negu.

Bolnica pruža svoje usluge kroz bolničko lečenje i konsultativno - specijalističku zaštitu u okviru organizovanih odeljenja i službi iz svih oblasti sekundarne zdravstvene zaštite (odeljenje za  hirurgiju sa ortopedijom, odeljenje za interne bolesti sa odsekom za hemodijalizu i odeljenje za hemoterapiju, odeljenje za ginekologiju  i akušerstvo, odeljenje za pedijatriju sa neonatologijom, odeljenje za plućne bolesti, odeljenje za urologiju, odeljenje za neurologiju, odeljenje za psihijatriju, odeljenje za očne bolesti, služba za anesteziju, reanimaciju i intenzivno lečenje, služba za ORL, služba za kožne bolesti,  i odeljenje za infektivne bolesti).

Adresa: Doktora Levija 2, 89101 Trebinje
Telefon: +387 59 260 626
E-mail: crzt.trebinje@gmail.com

Web: www.bolnicatrebinje.com

 

DOM ZDRAVLJA "SVETI NIKOLA" Milići, Bosna i Hercegovina

Dom zdravlja "Sveti Nikola" Milići je javna medicinska ustanova za pružanje primarne zdravstvene zaštite, sa specijalnim odeljenjima za internu medicinu, hirurgiju sa ortopedijom i medicinu rada. Dom zdravlja je opremljen svojom laboratorijom, aparatom za ultra zvuk i instrumentima za funkcionalnu dijagnostiku.

U okviru Doma zdravlja Milići postoji posebno odeljenje za mentalno zdravlje sa 5 zaposlenih, koje pruža psihijatrijsku i psihološku pomoć.

Adresa: Ulica Svetog Nikole 1-3, 75446 Milići
Telefon: +387 56 741 661
e-mail: crzt.milici@gmail.com

 

 
Ova web prezentacija sačinjena je uz finansijsku pomoć Evropske unije.
Za sadržinu ove web prezentacije odgovoran je isključivo IAN i ni pod kakvim okolnostima se ne može smatrati da odražava stavove Evropske unije.
 
 


O projektu | Partneri | Usluge za korisnike | Edukacije | Specijalni događaji | Linkovi | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.