English Français
 
  Početna > Edukativni odsek
       
 
Edukativni odsek
Aktivnosti
Škola računara
Škola engleskog jezika
Škola socijalnih veština
Škola preduzetništva
Iznajmljivanje IT učionice
Cenovnik i prijava za kurseve

 

Članstvo

 

 
 
 
 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Edukativni odsek (IAN Telecentar)

Važan faktor u daljem ekonomskom razvoju našeg regiona je sticanje znanja i veština koja su potrebna u savremenoj ekonomiji i društvu. Nažalost, postojeći edukativni sistem ne može na efikasan način da zadovolji ove potrebe i dolazi do sve većeg jaza između zahteva tržišta rada i veština koje pojedinci poseduju. Ovaj jaz je posebno veliki kod grupa koje su na bilo koji način ugrožene i van glavnih tokova našeg društva - izbegla i raseljena lica, Romi, nezaposleni, pripadnici manjinskih grupa, osobe sa HIV-om, osobe sa invaliditetom, itd, čime dolazi do još većeg izdvajanja i marginalizovanja ovih grupa od društva.

Cilj IAN Telecentra je razvoj polaznika kako bi aktivno učestvovali u savremenoj ekonomiji, našli novi/bolji posao i prilagodili se potrebama tržišta rada, kroz:

Mnogi pripadnici ugroženiih grupa nemaju mogućnosti da učestvuju u edukativnim procesima, čime se još više isključuju iz glavnih tokova društva u kome žive. Oni ne mogu dobiti posao ili naći bolji posao jer ne poseduju adekvatna znanja koja se traže u savremenoj ekonomiji:

Članstvo

IAN Telecentar je član:

  • European Computer Driving Licence fondacije i ovlašćeni testni centar za izdavanje međunarodno priznatih ECDL i ECDL Advanced sertifikata,
  • Sekcije škola stranih jezika Privredne komore Srbije i distributer Evropskog jezičkog portfolija
  • Global Knowledge Partnership (GKP) mreže. GKP je prva svetska mreža različitih aktera koja promoviše inovacije i unapređenje u oblasti znanja usmerenog na razvoj
  • telecentre-europe.org mreže koja ima za cilj promociju telecentara širom Evrope
  • balkanske mreže Telecentara koja ima svoje ispostave u Srbiji (Beograd i Novi Sad), Hrvatskoj (Zagreb i Slavonski Brod), Bosni i Hercegovini (Travnik i Prijedor) i Makedoniji (Gostivar). Telecentri su usmereni ka promociji, razvoju i pružanju usluga koje pomažu korisnicima i partnerima u usvajanju najviših standarda informatičkog društva.

IAN Telecentar je 2006 godine dobio prestižnu nagradu Microsoft-a Award of Excellence za postignute rezultate u sprovođenju humanitarnih programa.

Rezultati

Do sada je preko 6500 polaznika završilo naše programe besplatne edukativne pomoći.

Evaluacija

U toku sprovođenja edukativnih programa IAN sprovodi i opsežnu evaluaciju. Rezultati evaluacije kurseva pokazuju visoko zadovoljstvo naših korisnika ponuđenom obukom ( prosečna ocena svih kurseva na skali od 1 do 5 je 4,7).

Drugi nivo evaluacije je testiranje psihološkog statusa polaznika edukativnih programa na početku i na kraju programa. Rezultati pokazuju da, nakon dugotrajne edukativnih programa (minimum 3 meseca) dolazi do:

  • Opšteg poboljšanja psihološkog statusa polaznika
  • Snižavanja nivoa emocionalne nestabilnosti i destruktivne agresivnosti
  • Podizanja nivoa savesnosti
  • Umanjena je sklonost da se za lične poteškoće okrivljuju drugi i nesrećne okolnosti , polaznici pokazuju sklonost da preuzmu odgovornost za sopstvenu budućnost
  • Najznačajnije promene su registrovane u doživljaju sopstvenih kompetencija, pre svega profesionalnih. Polaznici se osećaju znatno kompetentnijim i sposobnijim u profesionalnom pogledu.

Pozitivna promena se ne ograničava samo na generalni psihološki status. Polaznici pokazuju mnogo veći stepen namere da se angažuju u traženju posla , nego što je to bio slučaj pre pohađanja programa. Veruju da poslovne šanse za njih postoje, da gubitak posla može biti prilika za napredak a ne isključivo lična katastrofa, da njihova budućnost u najvećoj meri zavisi od njih samih i da imaju dovoljno kvaliteta da utiču na odluku potencijalnih budućih poslodavaca.

Najzad, najvažniji rezultat je da polaznici imaju veće šanse za pronalaženje novog/boljeg posla nakon pohađanja naših edukativnih programa. U nekim od programa procenat polaznika koji su pronašli posao nakon 3 meseca po završetku programa je i do 50%.

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Ohridska 11 i Đure Daničića 5, 11000 Beograd,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana