English Français
 
  Početna > Odsek za ljudska prava
       
 
Odsek za ljudska prava
  Pravna pomoć
  Saradnja i partnerstva
  Izbegli i raseljeni
   

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

ODSEK ZA LJUDSKA PRAVA

Podrška marginalizovanim grupama ljudi pri ostvarivanju osnovnih ljudskih prava započeta je u IAN-u najpre kroz program IAN Centra za Repatrijaciju koji je uspostavljen 2001. godine.

Odsek za ljudska prava, utemeljen na programu IAN Centra za Repatrijaciju, radi na promociji i zaštiti ljudskih prava i podizanju svesti javnosti o problemima i pravima posebno ugroženih grupa stanovništva u Srbiji uključujući izbeglice iz Hrvatske i BiH, raseljena lica sa Kosova, žrtve torture i druge.

 
 

Osnovne aktivnosti Odseka za ljudska prava su pružanje informativne i pravne pomoći sa ciljem da se pomogne izbeglicama i raseljenim licima da ostvare osnovna ljudska prava u Srbiji kao i u zemlji porekla. Usluge pravne službe obuhvataju pomoć u prevazilaženju pravnih i administrativnih prepreka za pristup imovinskim, socijalnim, statusnim i drugim pravima i obezbeđivanje valjanih i aktuelnih informacija koje pomažu izbeglicama i raseljenima da dođu do održivih rešenja koja smatraju najboljim za sebe i svoju porodicu.

Projekat podrške raseljenim licima sa Kosova i Metohije koji je trajao od 2002. do 2008. odvijao se kroz aktivnosti vezane za informisanje o aktuelnim pitanjima u vezi sa mogućnostima povratka i pristupom pravima u mestima raseljenja putem interaktivnog web portala i kroz saradnju sa partnerskim organizacijama iz Srbije i sa Kosova i Metohije.

Specifična aktivnost pravne službe je i pravno zastupanje prisilno mobilisanih lica pred sudovima u Srbiji.

Kroz saradnju sa drugim odsecima IAN-a, prevashodno Odsekom za edukaciju (IAN Telecentar), obezbeđena je i šira podrška i osnaživanje korisnika pravne službe. Oni imaju mogućnost da kroz različite edukativne kurseve unaprede svoje profesionalne i socijalne veštine i na taj način se bolje uklope u koju god zemlju izaberu za dalji život.

IAN ostvaruje aktivnu saradnju sa relevantnim NVO i međunarodnim organizacijama u zemlji i regionu, učestvuje u inicijativama za zagovaranje koje su usmerene na zaštitu izbeglice i raseljenih lica i pomirenje u regionu član je različitih mreža (SEE RAN, Srpski savet za izbeglice -SSI, KIP).

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana