English Français
 
  Početna > Edukativni odsek > Škola engleskog jezika > Evropski jezički portfolio
       
 
Edukativni odsek
Aktivnosti
Škola računara
Škola engleskog jezika
Osnovni nivo
Srednji niži nivo
Srednji viši nivo
Viši nivo
Evopski jezički porfolio
Škola socijalnih veština
Škola preduzetništva
Iznajmljivanje IT učionice
Cenovnik i prijava za kurseve

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Škola engleskog jezika - Evropski jezički portfolio

Europass jezički pasoš je dokument u koji možete zabeležiti Vaše veštine, znanja i sposobnosti vezane za jezike. Osmislio ga je Savet Evrope kao jedan od tri dela svog Evropskog jezičkog portfolija (videti www.coe.int/portfolio ), u koji možete detaljnije dokumentovati i ilustrovati Vaše iskustva i dostignuća.

Jezički pasoš omogućava pregled svih jezika koje možete upotrebiti u manjem ili većem obimu. Ovo može uključiti i delimična znanja i sposobnosti u određenim jezicima: npr. možete da čitate na određenom jeziku, ali ne i da ga dobro govorite. Jezički pasoš takođe uključuje znanja i sposobnosti stečene u formalnom i neformalnom obrazovanju. Zahvaljujući nivoima Zajedničkog evropskog referentnog okvira, možete predstaviti svoju jezičku kompetentnost na razumljiv način, koji je takođe međunarodno uporediv.

Jezički pasoš dopunjuje Europass CV (dostupan na: http://europass.cedefop.eu.int ).

 

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Ohridska 11 i Đure Daničića 5, 11000 Beograd,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana