English Français
 
  Početna > Edukativni odsek > Aktivnosti i projekti
       
 
Edukativni odsek
Aktivnosti i projekti
Ranjive grupe
Klikni ka Evropi
Onlajn nedelja
Pokret telecentara
Škola računara
Škola engleskog jezika
Škola socijalnih veština
Škola preduzetništva
Iznajmljivanje IT učionice
Cenovnik i prijava za kurseve

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Aktivnosti i projekti

Sa kreiranjem novih projekata i aktivnosti, i kroz kreiranje partnerstava i sinergije sa raznim zainteresovanim stranama, kao i kroz zajednički rad sa drugim odeljenjima unutar IAN-a, IAN Telecentar približava koncept o dugoročnom učenju svih osoba sa fokusom na digitalnu pismenost, posebno ranjivih grupa. Mi smo takođe posvećeni istraživanju i promociji učinka IKT-a na zaposlenost, psihološki status i socijalnu integraciju.

 

Najznačajniji projekti i aktivnosti su:

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Ohridska 11 i Đure Daničića 5, 11000 Beograd,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana