English Français
 
  Početna > Edukativni odsek > Škola engleskog jezika > Srednji viši nivo
       
 
Edukativni odsek
Aktivnosti
Škola računara
Škola engleskog jezika
Osnovni nivo
Srednji niži nivo
Srednji viši nivo
Viši nivo
Evopski jezički porfolio
Škola socijalnih veština
Škola preduzetništva
Iznajmljivanje IT učionice
Cenovnik i prijava za kurseve

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Škola engleskog jezika - Srednji viši nivo

Veliki akcenat se stavlja na gramatiku. Date su jasne gramatičke prezentacije u svakoj lekciji, sa osnovnim pravilima vezanim za formu i upotrebu gramatičkih jedinica.
Postoji dosta praktičnih aktivnosti, koje variraju od kontrolisanih (vođenih), preko polukontrolisanih (gde Vam se daje više slobode), do potpuno slobodnih aktivnosti.
Kad god je moguće aktivnosti su personalizovane, čime Vam se pruža mogućnost da pričate o sebi i saznate više o svojim kolegama iz grupe.
U svakoj lekciji obrađuju se sve četiri jezičke veštine: pričanje, slušanje, čitanje i pisanje.
Na početku svake lekcije postoji kratko vežbanje Test Your Grammar kojim se upućujete na jezičke ciljeve te lekcije.
Na kraju svake lekcije uvode se i obnavljaju razne funkcionalne i situacione oblasti

Trajanje: Svaki nivo traje 60 školskih časova.

Program: Oxford New HeadWay i English File Oxford Intermediate

Nastavni materijal: Osnovni materijal svakog nivoa su knjiga za rad na času i radna sveska za rad kod kuće

Broj polaznika: Svaka grupa ima od 4 do 8 polaznika

Potvrda: Sertifikat IAN Telecentara o odslušanom i položenom kursu na engleskom jeziku

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Ohridska 11 i Đure Daničića 5, 11000 Beograd,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana