English Français
 
  Početna > Edukativni odsek > Škola engleskog jezika > Viši nivo
       
 
Edukativni odsek
Aktivnosti
Škola računara
Škola engleskog jezika
Osnovni nivo
Srednji niži nivo
Srednji viši nivo
Viši nivo
Evopski jezički porfolio
Škola socijalnih veština
Škola preduzetništva
Iznajmljivanje IT učionice
Cenovnik i prijava za kurseve

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Škola engleskog jezika - Viši nivo

Na sličan način kao što su povezani osnovni i srednji nivo, tako i viši po mnogo čemu logički sledi i sličan je načinu rada srednjeg nivoa.
Pre svega treba istaći da je knjiga koju koristimo novo izdanje, pa je i sav materijal nov, prilagođen savremenim temama i dešavanjima oko nas. Koriste se kako stari, tradicionalni, tako i novi pristupi u podučavanju jezika.
Tradicionalni pristupi daju akcenat na jasno fokusiranje na gramatiku, uz duboku analizu i objašnjenja kroz razne aktivnosti i tekstove.
Komunikativni pristup daje akcenat na značaj Vašeg individualnog rada, čime dobijate priliku da sami otkrijete pravila i izražavate sopstveno mišljenje.
Test Your Grammar je deo koji se nalazi na početku svake lekcije i čiji je cilj da Vam pokaže koliko znate o ciljnoj gramatici te lekcije. Ovo vežbanje se radi brzo jer će o toj gramatičkoj oblasti biti reći kroz celu tu lekciju.
Zatim ste u mogućnosti da vidite ili čujete ciljni jezik i imate razne zadatke za njegovu analizu i situacije u kojima se koristi.
Vežbanja su raznovrsna, počevši od praćenih i kontrolisanih do potpuno slobodnih, tj. individualnih.
U svakoj lekciji postoji makar po jedno vežbanje za obradu sve 4 jezičke veštine: pričanje, slušanje, čitanje i pisanje. Tekstovi za čitanje su uglavnom iz časopisa, dnevnih novina, naučnih magazina, odlomci iz knjiga i biografije. Tekstovi za slušanje su iz radio intervjua sa pravim (konkretnim) ljudima, a tu su i pesme, radio program i oglasi.
Pričanje se provlači kroz sve vežbe i veliki akcenat se daje na pravilnom izgovoru i intonaciji, kao i na bogaćenju i proširivanju Vašeg vokabulara

Trajanje: Svaki nivo traje 60 školskih časova.

Program: Oxford New HeadWay i English File Oxford Upper-Intermediate

Nastavni materijal: Osnovni materijal svakog nivoa su knjiga za rad na času i radna sveska za rad kod kuće

Broj polaznika: Svaka grupa ima od 4 do 8 polaznika

Potvrda: Sertifikat IAN Telecentara o odslušanom i položenom kursu na engleskom jeziku

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Ohridska 11 i Đure Daničića 5, 11000 Beograd,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana