English Français
 
  Početna > Edukativni odsek > Škola engleskog jezika > Osnovni nivo
       
 
Edukativni odsek
Aktivnosti
Škola računara
Škola engleskog jezika
Osnovni nivo
Srednji niži nivo
Srednji viši nivo
Viši nivo
Evopski jezički porfolio
Škola socijalnih veština
Škola preduzetništva
Iznajmljivanje IT učionice
Cenovnik i prijava za kurseve

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Škola engleskog jezika - Osnovni nivo

Osnovni nivo puža upoznavanje i savladavanje strukture engleskog jezika i forme rečenica engleskog jezika kao osnove za sve ostalo.
U toku kursa se stiču osnovna znanja iz engleske gramatike: vrste reči, tvorba reči i vremena neophodna za najosnovniju komunikaciju (za pričanje o prošlosti, sadašnjosti, planovima za budućnost...) .
Svaka lekcija (od 14 ukupno), pored vežbi vezanih za 4 jezičke veštine (pričanje, čitanje, slušanje i pisanje), sadrži i dodatak namenjen za usvajanje termina neophodnih za sporazumevanje u svakodnevnom životu. Neke od tema u ovom odeljku su: davanje podataka o sebi, telefoniranje, davanje direkcija za snalaženje u gradu i na ulici, snalaženje i sporazumevanje u prodavnici, na stanici, aerodromu, itd.
Od dodatnih materijala koristimo alternativna gramatička vežbanja za razumevanje i utvrđivanje pređenog nastavnog gradiva.

Trajanje: Svaki nivo traje 60 školskih časova.

Program: Oxford New HeadWay i English File Oxford Elemetary

Nastavni materijal: Osnovni materijal svakog nivoa su knjiga za rad na času i radna sveska za rad kod kuće

Broj polaznika: Svaka grupa ima od 4 do 8 polaznika

Potvrda: Sertifikat IAN Telecentara o odslušanom i položenom kursu na engleskom jeziku

 

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Ohridska 11 i Đure Daničića 5, 11000 Beograd,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana