English Français
 
  Početna > Edukativni odsek > Škola engleskog jezika > Srednji niži nivo
       
 
Edukativni odsek
Aktivnosti
Škola računara
Škola engleskog jezika
Osnovni nivo
Srednji niži nivo
Srednji viši nivo
Viši nivo
Evopski jezički porfolio
Škola socijalnih veština
Škola preduzetništva
Iznajmljivanje IT učionice
Cenovnik i prijava za kurseve

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Škola engleskog jezika - Srednji niži nivo

Srednji niži nivoi predstavljaju nastavak rada koji ste završili na osnovnom nivou. Ovaj nivo podrazumeva da ste savladali osnove jezika, ali Vam u početku puno pomaže, jer prvih nekoliko lekcija predstavljaju obnavljanje jezičkih i gramatičkih celina iz prethodnog nivoa (Present Simple / Continuous, Past Simple, Future Simple....).
Svaka lekcija, naravno, posvećuje puno pažnje jačanju jezičkih veština: pričanje, čitanje, slušanje i pisanje. Pored tekstova za obradu i čitanje, kojima se jača izgovor i obogaćuje fond reči, postoji i puno audio materijala sa autentičnim razgovorima i intervjuima ciji je cilj provera stepena razumevanja pomenutih tekstova.
Pošto smo pomenuli bogaćenje fonda reči (vokabulara), treba istaći da nove reči nisu samo integrisane u tekstovima, već se njima, kao veoma važnoj stavci u učenju jezika, posvećuje posebna pažnja u samostalnom odeljku u lekciji koji se zove Vocabulary.
Od Vas se očekuje da dosta pažnje posvetite samostalnom radu kod kuće, jer ćete samo tako zaista napredovati. Od dodatnih materijala koristimo lektiru za čitanje i razgovor na času, kao i gramatička vežbanja za uobličavanje i bolje razumevanje obrađenih celina

Trajanje: Svaki nivo traje 60 školskih časova.

Program: Oxford New HeadWay i English File Oxford Pre-Intermediate

Nastavni materijal: Osnovni materijal svakog nivoa su knjiga za rad na času i radna sveska za rad kod kuće

Broj polaznika: Svaka grupa ima od 4 do 8 polaznika

Potvrda: Sertifikat IAN Telecentara o odslušanom i položenom kursu na engleskom jeziku

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Ohridska 11 i Đure Daničića 5, 11000 Beograd,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana