English Français
 
  Početna > Edukativni odsek > Aktivnosti i projekti > Klikni ka Evropi > Radionica: Standardi kvaliteta u IT edukaciji
       
 
Edukativni odsek
Aktivnosti i projekti
Microsoft Unlimited Potential
Klikni ka Evropi
Radionica: e-Inkluzija ranjivih grupa
Radionica: Promocija IKT asistivnih tehnologija
Radionica: Samoodrživost organizacija koje sprovode IKT edukaciju (telecentara)
Radionica: Standardi kvaliteta u IT edukaciji
Međunarodna konferencija
   
Pametan klik - Bezbedna deca na Internetu
Onlajn nedelja
Tim snova
eMreža
Studijske posete
Resursi
Osnaživanje gluvih i nagluvih lica
Onlajn nedelja
Pokret telecentara
Škola računara
Škola engleskog jezika
Škola socijalnih veština
Škola preduzetništva
Iznajmljivanje IT učionice
Cenovnik i prijava za kurseve

 

Partner:

 

 

 

U okviru projekta "Jačanje dijaloga između civilnog društva Srbije i EU" koji
finansira Evropska unija, a vodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji

 

 

Safer Internet Day 2011

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Radionica: Standardi kvaliteta u IT edukaciji
 

Na radionici održanoj 12. aprila 2011. godine teme su bile :

  • Politike podrške e-inkluziji
  • Digitalna revolucija
  • Opšti okvir definisanja e-veština
  • Edukacija facilitatora u telecentrima u Španiji
  • Sertifikati akreditovanih telecentara u Španiji
  • Standardi u Srbiji: ECDL - kriterijumi za testne centre
  • Evropska kompjuterska vozačka dozvola - ECDL sertifikati za krajnje korisnike
 

Predavači su bili profesionalci iz Španije, Pedro Aguilera Cortes, Virginia Pareja, i specijalni gost predavač Ismael Pena Lopez , predavač na Univerzitetu Katalonije i ekspert u oblasti ICT-a, razvoja društvenih politika u oblasti IKT i smanjenja digitalnog jaza. Na radionici će govoriti i predstavnik ECDL Fondacije u Srbiji kao i predstavnici IAN Telecentra sa dugogodišnjim iskustvom u sprovođenju programa koji obuhvataju digitalno opismenjavanje.

Pogledajte stranu Resursi na kojoj se nalaze prezentacije svih učesnika radionice i stranu Fotografije na kojoj su fotografije sa radionice.

 

Mesto održavanja: Institut Servantes, Beograd

Program radionice: Kliknite ovde za detaljan program radionice.

Za sve dodatne informacije i prijave molim vas obratite se Gordani Stankov Stojilović, ,
IAN-Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, Beograd, 011 7617 197.

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Ohridska 11 i Đure Daničića 5, 11000 Beograd,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana