English Français
 
  Početna > Edukativni odsek > Aktivnosti i projekti > Ranjive grupe
       
 
Edukativni odsek
Aktivnosti i projekti
Ranjive grupe
IT i osnaživanje žena
IT u zatvoru
IT za nezaposlene - e-veštine za nove poslove
Osnaživanje gluvih i nagluvih lica
Klikni ka Evropi
Onlajn nedelja
Pokret telecentara
Škola računara
Škola engleskog jezika
Škola socijalnih veština
Škola preduzetništva
Iznajmljivanje IT učionice
Cenovnik i prijava za kurseve

 

Partneri:

 

 

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Ranjive grupe  
 

Prošlo je osam godina od kako je IAN počeo da sarađuje, i postao partner Majkrosofta i Međunarodnog kluba žena - Beograd. Unutar ovog projekta IAN Telecentar je uspeo da uspešno pruži IT edukaciju, za više od 6000 ljudi iz ranjivih grupa, koja se sastojala od preko 10.000 kurseva od po 20 časova!

Glavni cilj ovog partnerstva je da se poveća IT pismenost i praktično korišćenje informaciono komunikacione tehnologije među ranjivim grupama u Srbiji, i opremi ih sa IT znanjem i veštinama koje su neophodne za rad u modernom okruženju, te na taj način poveća njihovu mogućnost zapošljavanja i podrži njihovu ekonomsku nezavisnost i socijalnu inkluziju.

Pružanjem besplatnih IT kurseva, kroz ovaj projekat polaznici razvijaju svoje veštine i kompetencije koje su im potrebne za aktivno učestvovanje u ekonomiji znanja.

Ovaj program posebno cilja na članove najugroženijih društvenih grupa u Srbiji: nezaposlene, samohrane roditelje, izbeglice, raseljena lica unutar zemlje, ugrožene žene, Rome, osobe sa invaliditetom, itd.

 

arrow IT i osnaživanje žena

arrow IT u zatvoru

arrow IT za nezaposlene - e-veštine za nove poslove

arrow Osnaživanje gluvih i nagluvih lica

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Ohridska 11 i Đure Daničića 5, 11000 Beograd,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana