English Français
 
  Početna > Edukativni odsek > Aktivnosti i projekti > Onlajn nedelja
       
 
Edukativni odsek
Aktivnosti i projekti
Microsoft Unlimited Potential
Klikni ka Evropi
Osnaživanje gluvih i nagluvih lica
Onlajn nedelja
Pokret telecentara
Škola računara
Škola engleskog jezika
Škola socijalnih veština
Škola preduzetništva
Iznajmljivanje IT učionice
Cenovnik i prijava za kurseve

 

 

 
 

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Onlajn nedelja

 

Onlajn nedelja (Get Online Week) je evropska kampanja usmerena na povećanje kompjuterske pismenosti i dobijanje novih korisnika računara. Ova kampanja pomaže ljudima da se uključe u rad lokalnih Telecentara i drugih organizacija uključenih u IT obrazovanje.

2011

Telecentri Evrope su od 28. februara do 5. marta 2011. godine, sproveli evropsku kampanju Onlajn nedelja sa ciljem da 100.000 ljudi koji ranije nisu koristili računar i Internet počnu da ga koriste. U okviru ove nedelje bilo je uključeno više od 112.000 ljudi!

Oko 35 nevladinih organizacija, javnih institucija i medija je bilo uključeno u promociji eVeština tokom ove nedelje. One su ohrabrivale svoju lokalni zajednicu da steknu IT veštine, da počnu koristiti Internet, a neke organizacije su omogućile i besplatno polaganje ECDL ispita. Na kraju 1113 građana i građanki Srbije se uključilo u ovu akciju i direktno učestvovalo u evropskoj kampanji Onlajn nedelja, kliknuvši na brojače koji su se nalazili na srpskim veb sajtovima (uključujući veb sajtove IANa, eMreže, Narodne biblioteke Srbije, Humanog Banata, NSHCa, itd.). To je Srbiju postavilo na 8. mestu među 30 evropskih zemalja koje su učestvovale u ovoj kampanji. 41% uključenih ljudi u Srbiji su bili po prvi put korisnici Interneta! IAN je ponudio svim građanima besplatno ECDL testiranje tokom ove nedelje, a 14 polaznika je iskoristilo ovu mogućnost i položilo 31 besplatan ECDL ispit.

U Srbiji nacionalni koordinator ove kampanje jeste IAN Međunarodna mreža pomoći.

Kampanju u Srbiji podržavaju Evropska unija i Microsoft u okviru projekta Klikni ka Evropi.

Za sve dodatne informacije i prijave molim vas obratite se Gordani Stankov Stojilović, ,
IAN-Međunarodna mreža pomoći, Đure Daničića 5, Beograd, 011 3229 732.

 

2010

Onlajn nedelja (1.-7. mart 2010. godine ) je evropska kampanja usmerena na povećanje kompjuterske pismenosti i dobijanje novih korisnika računara. Ova kampanja pomaže ljudima da se uključe u rad lokalnih Telecentara i drugih organizacija uključenih u IT obrazovanje.

Ova kampanja je prvi put održana u mart 2010. godine kao deo evropske nedelje e-veština, kada su Telecentri Evrope uključili skoro 70.000 novih korisnika IKTa.

Postoje različite vrste telecentara širom sveta. Telecentri mogu biti nevladine organizacije, nezavisne agencije ili kompanije, ili projekti nacionalnih agencija. Telecentri pružaju: edukaciju u oblasti računarskih veština relevantnih za "ekonomiju zasnovanu na znanju", pristup telefonu i faksu, pristup internetu i e-mejlu, i druge usluge i podršku u oblasti ICT-a kako bi se zadovoljile osnovne potrebe stanovništva. Generalno, postoje 4 veličine telecentara: Mikro (e-tačke), Mini (telekolibe), Osnovni (teledomovi) i Multifunkcionalni telecentri.

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Ohridska 11 i Đure Daničića 5, 11000 Beograd,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana