English Français
 
  Početna > Edukativni odsek > Aktivnosti i projekti > Klikni ka Evropi > eMreža
       
 
Edukativni odsek
Aktivnosti i projekti
Microsoft Unlimited Potential
Klikni ka Evropi
Radionica: e-Inkluzija ranjivih grupa
Radionica: Promocija IKT asistivnih tehnologija
Radionica: Samoodrživost organizacija koje sprovode IKT edukaciju (telecentara)
Radionica: Standardi kvaliteta u IT edukaciji
Međunarodna konferencija
   
Pametan klik - Bezbedna deca na Internetu
Onlajn nedelja
Tim snova
eMreža
Studijske posete
Resursi
Osnaživanje gluvih i nagluvih lica
Onlajn nedelja
Pokret telecentara
Škola računara
Škola engleskog jezika
Škola socijalnih veština
Škola preduzetništva
Iznajmljivanje IT učionice
Cenovnik i prijava za kurseve

 

Partner:

 

 

 

U okviru projekta "Jačanje dijaloga između civilnog društva Srbije i EU" koji
finansira Evropska unija, a vodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji

 

 

Safer Internet Day 2011

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

eMreža

www.eMreza.rs

eMreža baner

U Srbiji je više od 3 miliona građana koji su "isključeni" iz digitalnog društva. eMreža teži da doprinese razvoju pokreta koji se dešava širom Evrope, a koji za cilj ima da mogućnosti koje pružaju savremene informaciono komunikacione tehnologije budu svima jednako dostupne. Ova mreža postoji kako bi obezbedila da 3 miliona građana Srbije stekne informatičke veštine, razvije motivaciju i dobije pristup digitalnim tehnologijama koji im je potreban da bi ostvarili dobrobit i pružili svoj doprinos ekonomiji znanja.

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Ohridska 11 i Đure Daničića 5, 11000 Beograd,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana