English Français
 
  Početna > Edukativni odsek > Aktivnosti i projekti > Ranjive grupe > Osnaživanje gluvih i nagluvih lica
       
 
Edukativni odsek
Aktivnosti i projekti
Ranjive grupe
IT i osnaživanje žena
IT u zatvoru
IT za nezaposlene - e-veštine za nove poslove
Osnaživanje gluvih i nagluvih lica
Klikni ka Evropi
Onlajn nedelja
Pokret telecentara
Škola računara
Škola engleskog jezika
Škola socijalnih veština
Škola preduzetništva
Iznajmljivanje IT učionice
Cenovnik i prijava za kurseve

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Osnaživanje gluvih i nagluvih lica

Obezbeđivanje pravog pristupa obrazovanju i zaposlenju je neophodno za omogućavanje jednake zastupljenosti gluvih i nagluvih lica u živiotu i u radu zajednice. Bez pristupa znanju, ljudi sa ostećenim sluhom nemogu da obezbede adekvatno zaposlenje, što vodi ka životnoj zavisnosti, nemaštini i socijalnom isključivanju, a sve to dovodi do stigme koja trenutno postoji.

  Postoji oko 4000 ljudi sa oštećenim sluhom koji žive u Beogradu. Oni osećaju ogroman pritisak života u zemlji koja je u tranziciji. Prema istraživanjima sprovedenim na teritoriji Srbije, 79% osoba sa invaliditetom je nezaposleno, dok je stopa nezaposlenosti u opštoj populaciji oko 20%. Preko 70% osoba sa invaliditetom imale su jako niska primanja i spadaju u kategoriju siromašnih. Prema podacima Udruženja gluvih i nagluvih Srbije, veliki broj ljudi sa oštećenim sluhom završi školu za manuelni rad.

Od 2008. godine. IAN nastoji da obezbedi treninge modernih, novih veština za osobe sa oštećenim sluhom u cilju njihovog podržanja za uspešnu inkluziju na tržištu rada i poveća njihove šanse za boljim zaposlenjem. U ovoj inicijativi IAN je blisko sarađivao sa Udruženjem gluvih i nagluvih Srbije, kao i sa Udruženjem gluvih i nagluvih Beograda. Programe za stručno usavršavanje i osnaživanje su podržali Ministarstvo za rad i socijalnu politiku i Microsoft.

2010

U toku 2010. godine IAN je nastavio podršku osoba sa invaliditetom kroz ratne obrazovne aktivnosti. Program osnaživanja je uključivao kurseve računara u skladu sa ECDL standardima i kurseve socijalnih veština. Ukupno je 20 polaznika uspešno završilo 4 kursa računara (Windows, Word, Excel i Internet+e-mail), a 15 od njih he uspešno položilo ECDL ispite i steklo ECDL Start sertifikat, Od toga njih 14 je bilo motivisano za dodatne kurseve i položilo je dodatna 3 ECDL ispita ( PowerPoint, Access i teorija) i steklo ECDL Full sertifikat.

Polaznici koji su završili osnovne kurseve računara imali su priliku da pohađaju i kurseve grafičkog dizajna, rad u programu Photoshop. Deset polaznika je završilo ovaj kurs.

Kursevi socijalnih veština su obezbedili da polaznici steknu znanja i veštine koje su važne za proces traženja posla i uspešnu prezentaciju pred potencijalnim poslodavcem.

U okviru projekta IAN je organizovao kurseve Baštovanstva koji su uključivali i teorijski i praktični deo. Polaznici su imali mogućnost da nauče i praktično probaju baštovanske veštine u rasadnicima Srbijašume i Gradskog zelenila.

Najzad, 11 polaznika je pohađalo praktični trening za poziciju Administrativnog asistenta.

Projekat je rezultat dugogodišnje saradnje sa Udruženjem gluvih i nagluvih lica, a podršku projektu su pružili Ministarstvo rada i socijalne politike i Microsoft.

 

 

2009

IAN Međunarodna mreža pomoći je 18. marta 2009. na konferenciji za novinare predstavila postignuća u okviru projekta Profesionalno osnaživanje gluvih i nagluvih osoba. Ovaj projekat IAN je sprovodio u partnerstvu sa Savezom gluvih i nagluvih Srbije. Finansijsku podršku projektu pružili su Ministarstvo za rad i socijalnu politiku i Microsoft Srbija. Projekat je počeo u junu 2008. i završio se 16. marta 2009. U okviru projekta 35 ljudi sa oštećenjem sluha imalo je priliku da stekne veštine i znanja neophodna u savremenom radnom okruženju, tražena na lokalnom tržištu rada, koja će im pomoći da nađu posao ili konkurišu za bolja radna mesta.

Projekat je bio podstaknut merama koje se u Strategiji zapošljavanja u okviru Strategije za smanjenje siromaštva preporučuju u cilju podsticanja zapošljavanja i aktiviteta osoba sa invaliditetom, a koje uključuju i povećanje pristupa ovih osoba obrazovanju i omogućavanje sticanja višeg nivoa znanja i profesionalnih veština kroz stvaranje raznovrsnijih obrazovnih programa.

IAN je ovim projektom ponudio obrazovni program koji je obuhvatio intenzivne obuke u IAN-ovoj Školi računara i kurseve socijalnih veština, a za one koji su zainteresovani za pokretanje vlastitog biznisa organizovani su i kursevi iz osnova preduzetništva. Korisnici su imali mogućnost da steknu znanja koja su u skladu sa savremenim ekonomskim kretanjima. Nastava je tekla uz pomoć prevodioca za znakovni jezik. Polaznici su stekli računarske veštine koje zadovoljavaju zahteve poslovne kancelarije. Za pokazano znanje o informacionim tehnologijama u korišćenju personalnog računara i položene testove iz računarskih kurseva na konferenciji su polaznicima su svečano uručeni sertifikati. 17 polaznika steklo je međunarodni ECDL (European Computer Driving License) sertifikat koji se popularno zove "Evropska kompjuterska vozačka dozvola". Njih 9 položilo je osnovni paket od 4 ispita i steklo ECDL Start sertifikat, a 8 je položilo svih 7 ispita i steklo ECDL Full sertifikat. Tri najuspešnija polaznika postala su sertifikovani ECDL testeri, što znači da će imati mogućnost da budu angažovani na budućim projektima IAN-a i drugih organizacija koji uključuju računarsku obuku i polaganje ECDL ispita za osobe sa oštećenjem sluha.

Na kursevima socijalnih veština polaznici edukacije su učili i kako se piše radna biografija i kako uz pomoć IT tehnologija naći oglase za posao i aplicirati koristeći internet. Organizovan je i kurs za sticanje osnovnih znanja u oblasti preduzetništva.

Polaznici su svojom izuzetnom motivisanošću, zainteresovanošću i postignutim uspehom pokazali da su ovakvi i slični programi važni i potrebni ovoj ciljnoj grupi i doprinose podizanju njihovog nivoa obrazovanja, što bi trebalo da poveća njihove šanse na tržištu rada i dovede do bolje društvene uključenosti.

Milan Kabiljo, mladi nezaposleni inženjer šumarstva, jedan od polaznika programa rekao je na konferenciji: "Ovakav program je neophodan i koristan mladim ljudima, posebno osobama sa invaliditetom koji bi trebalo da im obezbedi lakše zapošljavanje. Uveren sam da ćemo primenom stečenih znanja sebi lakše i brže obezbediti radno mesto u svojoj struci. Zahvaljujem se IAN-u na dobrim uslovima za obuku, predavačima koji su bili stručni i uvek spremni da daju dodatna objašnjenja."

Osiguranje stvarnog pristupa obrazovanju i zapošljavanju ima presudnu važnost za mogućnost ravnopravnog učestvovanja gluvih i nagluvih osoba u životu i radu zajednice. Bez pristupa obrazovanju, gluve i nagluve osobe ne mogu sebi osigurati adekvatno zapošljavanje, što vodi doživotnoj zavisnosti od drugih, siromaštvu i socijalnoj isključenosti, a to se nadovezuje na postojeću etiketu/stigmu.

Kontakt osoba Gordana Stankov Stojilović

2008

pogledajte više fotografija

Početkom juna 2008. godine IAN je započeo realizaciju projekta "Profesionalno osnaživanje gluvih i nagluvih osoba". U okviru ovog projekta dvadesetčetvoro ljudi sa oštećenjem sluha imaju priliku da steknu veštine i znanja neophodna u savremenom radnom okruženju, tražena na lokalnom tržištu rada, koja će im pomoći da nađu posao ili konkurišu za bolja radna mesta.

Edukacija obuhvata intenzivne obuke u IAN Školi računara i kurseve socijalnih veština, a za one koji su zainteresovani za pokretanje vlastitog biznisa organizovani su i kursevi iz osnova preduzetništva. Za pokazano znanje o informacionim tehnologijama u korišćenju personalnog računara i položene testove iz računarskih kurseva polaznici imaju priliku da steknu međunarodni ECDL sertifikat koji se popularno zove Evropska kompjuterska vozačka dozvola. Tri najuspešnija polaznika će proći kroz praksu za IT predavača, postaće sertifikovani ECDL testeri i biće angažovani na budućim projektima IAN-a koji se odnose na rad sa osobama sa oštećenim sluhom. Drugi cilj je profesionalno osnaživanje zaposlenih u udruženjima gluvih i nagluvih koji su zainteresovani za IT obuku i koji u svom radu koriste računar.

Ovaj projekat IAN sprovodi u partnerstvu sa Savezom gluvih i nagluvih Srbije, a uz podršku Ministarstva rada i socijalne politike, Majkrosofta Srbija i Fonda za otvoreno društvo.

Vesna P., tridesetogodišnja polaznica edukacije kaže o kursevima: " Meni ova obuka mnogo znači za buduće zaposlenje. Očekujem da se zaposlim kao viši fizioterapeut u zdravstvenoj instituciji, i moram da znam da koristim računar za zakazivanje pacijenata, vođenje medicinske dokumentacije i pisanje izveštaja. Do sada sam pohađala i uspešno položila ispite u okviru 3 kursa - Windows, Word i Excel, a nadam se da ću i naredna četiri kursa završiti uspešno i dobiti ECDL sertifikat."

Ovo profesionalno osnaživanje ima za cilj da pruži dodatno obrazovanje koje vodi ka unapređenju ekonomskog položaja, društvene uključenosti i smanjenju nezaposlenosti gluvih i nagluvih osoba.

Konferencija za novinare na kojoj je predstavljen ovaj projekat održana je u sredu, 3. septembra 2008. godine , u Medija Centru u Beogradu.

Na konferenciji su govorili :

•  Vesna Petronijević i Milan Tomović, polaznice koje pohađaju program profesionalnog osnaživanja u okviru ovog projekta

•  Dejan Cvetković, Generalni direktor lokalne kancelarije Microsoft-a

•  Milena Banović, mlađi savetnik u Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom u Ministarstvu rada i socijalne politike

•  Ivan Stojilović, Koordinator odseka za edukaciju IAN Telecentar

 

 


U Beogradu živi oko 4.000 lica sa oštećenim sluhom, koji osećaju ogroman pritisak života u zemlji koja prolazi kroz tranziciju. Prema jednom od istraživanja sprovedenom na teritoriji Srbije, 79% osoba sa invaliditetom u Srbiji je nezaposleno (1), dok se kod osoba bez invaliditeta nezaposlenost procenjuje na oko 20%. Više od 70% osoba sa invaliditetom imalo je jako niske prihode i svrstavaju se u siromašne. Prema podacima Saveza gluvih i nagluvih Srbije v ećina gluvih i nagluvih osoba završava škole za proizvodna zanimanja, a "44% ispitanih osoba sa invaliditetom smatra da osobe sa invaliditetom nemaju dovoljno znanja i iskustva za obavljanje posla" (2)

1) Centra za proučavanje alternativa - Rezultati su objavljeni u studiji "Osobe sa invaliditetom i okruženje" (urednik prof. dr Viktorija Cucić), CPA, Beograd, 2001.

2) Olivera Lapčević i drugi "Istraživanje o zapošljavanju i samozapošljavanju osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji", 2007. godine, Centar za inkluzivno društvo

 

 

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Ohridska 11 i Đure Daničića 5, 11000 Beograd,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana