English Français
 
  Početna > Edukativni odsek > Aktivnosti i projekti > Klikni ka Evropi > Promocija eVeština
       
 
Edukativni odsek
Aktivnosti i projekti
  Microsoft Unlimited Potential
  Klikni ka Evropi
    Radionica: e-Inkluzija ranjivih grupa
 
 
  Radionica: Standardi kvaliteta u IT edukaciji
  Međunarodna konferencija
 
  Pametan klik - Bezbedna deca na Internetu
  Onlajn nedelja
  Tim snova
  eMreža
  Studijske posete
    Resursi
  Osnaživanje gluvih i nagluvih lica
  Onlajn nedelja
  Pokret telecentara
Škola računara
Škola engleskog jezika
Škola socijalnih veština
Škola preduzetništva
Iznajmljivanje IT učionice
Cenovnik i prijava za kurseve

 

Partner:

 

 

 

U okviru projekta "Jačanje dijaloga između civilnog društva Srbije i EU" koji
finansira Evropska unija, a vodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji

 

 

Safer Internet Day 2011

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Promocija eVeština

U konstrukciji !

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Ohridska 11 i Đure Daničića 5, 11000 Beograd,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana