FRONT PAGE

PROTOKOL O DOBROVOLJNOM I ODRŽIVOM POVRATKU između Misije privremene uprave Ujedinjenih nacija na Kosovu i Privremenih institucija samouprave na Kosovu i Vlade Srbije (6. jun 2006.)>>>

INTERETNIČKI DIJALOG (poslednji izveštaj postavljen 12.7.2006) >>>

PLAN ZA PRIMENU STANDARDA ZA KOSOVO >>>

Lista svih projekata vezanih za povratak na Kosovu - jul 2005 (PDF dokument) >>>

Raspored regionalnih i opštinskih radnih grupa (izvor: ORC Pristina)

Lista mreža koje mogu pružiti pomoć raseljenim licima (IRL) sa Kosova >>>

UNMIK, UNDP i Ministarstvo za zajednice i povratak (Privremene institucije samouprave) potpisali Memorandum o razumevanju u okviru podrške povratku na Kosovo >>>

Izjava premijera Bajrama Kosumija i Ljutfi Hazirija, Ministra Lokalne Uprave i predsednika Kosovskih opština o vladavini prava i povratku imovine >>>

KPA - obaveštenje za javnost (pdf) >>>

HPD - obaveštenje za javnost >>>

Prerađen priručnik za održivi povratak - juli 2006 (pdf) >>>

NOVO NA SAJTU:

Kosovo (under UNSCR 1244) 2006 Progress Report (samo na engleskom) >>>

Upotreba jezika manjina u opštinama na Kosovu >>>

Savetodavni Odbor za Okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina - Mišljenje o sprovođenju Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina na Kosovu (usvojeno 25. novembra 2005. godine) >>>

Jedinica za terenske operacije (FOU)
Konsolidovani izveštaj o zajednicama i povratku br. 50 >>>

Linkovi web sajtova opština na Kosovu  >>>

KIP logo
KOSOVO INITIATIVE PROGRAM BILTEN
engleski:
srpski:
albanski:

Opštinska strategija povratka >>>
OPŠTINSKI SLUŽBENIK ZA POVRATAK - Pregled uslova za zapošljavanje >>>
Dodatne smernice o Opštinskim strategijama povratka >>>

NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA O OBNOVI:
septembar 2004: engleski / srpski / albanski

OSTALO:

SSI

Najnovije vesti:
Pogledaj Arhivu
O nama | Realizacija | Kontakt | © 2004 Međunarodna mreža pomoći (IAN)

Jezik