English
 
  Početna > Događaji >Klikni ka Evropi
       
 
Klikni ka Evropi
Radionica: Standardi kvaliteta u IT edukaciji
Međunarodna konferencija
Pametan klik - Bezbedna deca na Internetu
Bezbedna deca logo
Onlajn nedelja
Tim snova
eMreža
Studijske posete
Resursi

 

Partner:

 

 

 

U okviru projekta "Jačanje dijaloga između civilnog društva Srbije i EU" koji
finansira Evropska unija, a vodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji

 

 

Safer Internet Day 2011

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

 

Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji realizuje projekat pod nazivom "Jačanje dijaloga između civilnog društva Srbije i EU", koji ima za cilj da razvije održivi dijalog između Srbije i Evropske unije.

U okviru ovog projekta IAN - Međunarodna mreža pomoći u partnerstvu sa organizacijom civilnog društva Esplai iz Španije sprovodi projekat Klikni ka Evropi. Građenjem partnerstva između organizacija civilnog društva, javnog i privatnog sektora i oslanjajući se na razvijene politike EU i učenjem iz iskustva zemalja EU u oblasti digitalne inkluzije, ovaj projekat ima za cilj do promoviše i doprinese digitalnoj inkluziji ljudi, preduzeća i zajednica u Srbiji, a time i unapređenju kvaliteta života, veština potrebnih za zaposlenje, i socijalnoj uključenosti građana Srbije.

e-Inkluzija ili digitalna inkluzija podrazumeva informaciono društvo kojim su svi obuhvaćeni, to je način korišćenja informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) da bi se podržalo i podstaklo učestvovanje svih ljudi u društvu znanja.

Deo projektnih aktivnosti obuhvata niz radionica na sledeće teme: e-Inkluzija ranjivih grupa, Promocija IKT asistivnih tehnologija, Standardi kvaliteta u IT edukaciji i Samoodrživost organizacija koje sprovode IKT edukaciju, kao i stvaranje neformalne mreže organizacija, institucija i kompanija koje kao deo svoje misije imaju podizanje nivoa digitalne pismenosti i e-inkluzije u Srbiji.

Na strani Resursi možete preuzeti materijale sa održanih radionica.

Pogledajte fotografije i video zapis sa održanih radionica.

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana