English
 
  Početna > Događaji > Klikni ka Evropi > e-Inkluzija ranjivih grupa
       
 
Klikni ka Evropi
Radionica: Standardi kvaliteta u IT edukaciji
Međunarodna konferencija
Pametan klik - Bezbedna deca na Internetu
Bezbedna deca logo
Onlajn nedelja
Tim snova
eMreža
Studijske posete
Resursi

 

Partner:

 

 

 

U okviru projekta "Jačanje dijaloga između civilnog društva Srbije i EU" koji
finansira Evropska unija, a vodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji

 

 

Safer Internet Day 2011

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Radionica: e-Inkluzija ranjivih grupa
29.-30. septembar 2010. godine

Dvodnevna radionica e-Inkluzija ranjivih grupa je prva od četiri radionice koja je organizovana u okviru projekta Klikni ka Evropi koji traje do juna 2011.

Pogledajte stranu Resursi na kojoj se nalaze prezentacije svih učesnika radionice, stranu Fotografije sa fotografijama sa konferencije ili pogledajte video zapis.

Ciljevi:

  • Razmena iskustava i prenos znanja i najboljih praksi organizacija civilnog društva i mreža iz zemalja EU koje su aktivne na polju digitalne inkluzije ranjivih grupa.
  • Upoznati učesnike sa politikama i inicijativama u vezi sa digitalnom inkluzijom u Španiji i drugim zemljama EU koje sprovode organizacije civilnog društva u Španiji i lokalne/nacionalne vlasti
  • Upoznati učesnike sa primerima najboljih praksi i inicijativama u Srbiji na polju digitalne inkluzije ranjivih grupa
  • Analizirati i identifikovati adekvatne programe i politike iz zemalja Evropske unije (prvenstveno Španije) koje se mogu primeniti i premostiti digitalni jaz koji postoji između ranjivih grupa i opšte populacije u Srbiji, posebno u vezi sa:
    • Osnaživanje radi zapošljavanja - identifikovanje neophodnih komponenata sveobuhvatnog programa radi osnaživanja osoba iz ranjivih grupa kako bi uspešnije učestvovale na tržištu rada.
    • IKT kao deo rehabilitacije i resocijalizacije - identifikovanje situacija u kojima IKT može da služi kao deo rehabilitacije za zatvorenike, mlade u sukobu sa zakonom, pacijente u psihijatrijskim bolnicama i centrima za mentalno zdravlje u zajednici, itd.

Facilitatori sesija bili su aktivisti španske NVO Esplai, Pedro Aguilera, Virginia Pareja i Marta Mans Valles, kao i profesionalci iz IAN-a sa dugogodišnjim iskustvom u sprovođenju programa za ugrožene grupe. Gosti predavači biće predstavnici kompanije Microsoft.

Datum: Beograd, 29. i 30. septembar 2010.

Mesto održavanja: Institut Servantes, Čika Ljubina 19, Beograd

Program radionice: Kliknite ovde za detaljan program radionice.

Za sve dodatne informacije molim vas obratite se Gordani Stankov Stojilović, ,
IAN-Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, Beograd, 011 7617 197.

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana