English Français
 
  Početna > Odseci
       
 

Zdravstveni odsek
Odsek za ljudska prava
Istraživački odsek
Odsek za edukaciju

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

IAN se trenutno sastoji od četiri odseka:

Ovakva struktura je ishod dugogodišnje posvećenosti usklađivanju sa potrebama klijenata i principima multidisciplinarnog i svestranog pristupa. Ova četiri sektora imaju značajan stepen autonomije u funkcionisanju, ali uz poštovanje uske saradnje.

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana