English Français
 
  Početna > Odsek za istraživanje
       
 
Odsek za istraživanje
STOP studija
Psihobiologija postraumatskog stresnog poremećaja

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Odsek za istraživanja

Odsek za istraživanja sprovodi naučno-istraživačke projekte kroz opsežne analize podataka sakupljenih u dnevnom radu sa traumatizovanim klijentima i kroz inter-disciplinarne studije koje se izvode u konzorcijumima sa uglednim istraživačkim institucijama u Srbiji i inostranstvu.

Od samog osnivanja IAN-a, svi projekti direktne pomoći korisnicima bili su praćeni prikupljanjem podataka i visoko standardizovanim istraživanjima. Prikupljeni su opsežni podaci o ratnoj traumatizaciji i njenim efektima na mentalno zdravlje ljudi. Baze podataka sadrže vredne informacije za više od 11000 ratom ugroženih lica.

Od 2002. godine IAN se angažuje i u interdisciplinarnim istraživanjima u okviru međunarodnih istraživačkih projekata podržanih od strane Evropske Komisije kroz programe FP5 i FP6.

Aktivni istraživački projekti:

Kroz Odsek za istraživanja IAN će nastaviti da se zalaže za uspostavljanje i promociju dobre prakse u psihološkoj dijagnostici i merenju (uključujući evaluaciju raznih psiho-socijalnih intervencija i programa), u skladu sa najvišim metodološkim i etičkim standardima, sa ciljem dolaženja do saznanja koje će imati uticaja na unapređenje mentalnog zdravlja, kvaliteta života i psihološkog rasta, kao i jačanje kapaciteta za prilagođavanje brzim promenama u društvu naročito vulnerabilnih grupa kao što su žrtve ratne traume ili torture.

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana