Početna > Zdravstveni odsek >Nasilje u porodici > Projekat
       
 
Istorijat
O nasilju
Projekat
Edukacija
Događaji
Mediji o nama

 

 

 

 

Projekat

INFORMATOR

„Psihosocijalni tretman počinilaca porodičnog nasilja,
kao ulaznica za trajnu promenu“

Obaveštavamo vas da će u narednih godinu dana, IAN Međunarodna mreža pomoći, realizovati projekat „Psihosocijalni tretman počinilaca porodičnog nasilja, kao ulaznica za trajnu promenu“, koji će, finansijski podržati Ambasada Kraljevine Holandije.

Glavni ciljevi ovog projekta su:

1. Predstavljanje psihosocijalnog tretmana za počinioce nasilja i rezultata njegove primene, u smislu prestanka nasilja i trajne promene u svesti i ponašanju počinilaca;

2. Razmatranje izazova i alternativa za primenu ovog modela u praksi, kao i procena bezbedonosnog rizika, kako bi se dobila sveobuhvatna slika o mogućnostima praktične primene ove mere;

3. Ohrabrivanje nadležnih činilaca koji se bave problemom nasilja (tužilaštvo, sudstvo, Ministarstvo pravde, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo zdravlja, MUP, Gradski centar za socijalni rad) na zajednički dijalog i jačanje saradnje;

4. Rezultati prethodnih ciljeva, će predstavljati osnov za buduće adekvatnije regulisanje ove zakonske mere, u pravnom sistemu Republike Srbije.

Psihosocijalnim tretmanom počinilaca, postiže se povećanje bezbednosti, dugoročna sigurnost žrtava nasilja i sprečava se transgeneracijsko prenošenje modela nasilja, kroz trajnu promenu nasilnog obrasca ponašanja. Na ovaj način, vrši se i tercijarna prevencija i postiže se smanjenje recidiva nasilja (manji broj ponovljenih epizoda nasilja). Evaluacija tretmana ukazuje da je stopa uspešnosti u Srbiji, slična kao i u Norveškoj (odakle nam i stiže pomenuti model psihosocijalnog tretmana) i iznosi oko 80% uspešnih slučajeva, kod kojih nije bilo recidiva nasilničkog ponašanja.

Osnovna ideja projekta je, da u skladu sa odredbama Istambulske Konvencije, koja poziva na sveobuhvatan pristup u cilju pružanja podrške, zaštite i pomoći žrtvama nasilja, kao i potpisanim Protokolima o saradnji, organizuje stručne skupove, na kojima bi se razmatralo o razlozima, argumentima i kontraargumentima za primenu mere psihosocijalnog tretmana za počinioce nasilja i o potrebnim zakonskim promenama, koje bi minimizovale rizik, praktične primene ove mere. Cilj ovih skupova je ujedno i podizanje nivoa međusektorske saradnje.

U tu svrhu, potrebnu saglasnost za učestvovanje na stručnim skupovima, smo dobili od Republičkog tužilaštva, Prvog osnovnog javnog tužilaštva, MUP-a Republike Srbije, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Visokog saveta sudstva, Apelacionog suda u Beogradu, Prvog Osnovnog suda u Beogradu, GCSR-a, što je od opšte koristi, jer smo na taj način, korak bliže stvaranju jedinstvene mreže institucija i organizacija, u cilju rešavanja uzroka problema nasilja u porodici, kao izuzetno kompleksnog problema i bolne tačke našeg društva.

U planu je učestvovanje inostranih predstavnika nadležnih činilaca koji se bave problemom nasilja i koji u svojoj praksi, imaju iskustvo primene ovog modela psihosocijalnog tretmana.

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana