Početna > Zdravstveni odsek >Nasilje u porodici > Događaji
       
 
Istorijat
O nasilju
Projekat
Edukacija
Događaji
Mediji o nama

 

 

 

 

Događaji

Povodom završetka projekta: “Psihosocijalni tretman počinilaca porodičnog nasilja kao ulaznica za trajnu promenu ”, održana je završna Konferencija za štampu, u petak, 28. aprila 2017. godine, u velikoj sali Medija centra.

Konferenciju za štampu organizovao je nosilac projekta IAN Međunarodna Mreža Pomoći, uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu.

Konferencija se organizovala sa ciljem da se opštoj i profesionalnoj javnosti predstave realizovane projektne aktivnosti i ostvareni rezultati projekta.

Projekat je imao opšti cilj da se identifikuju pozitivna lokalna i međunarodna iskustva u primeni ovog modela, nađe zakonski okvir koji bi bio najadekvatniji za njegovu implementaciju u Srbiji i donesu sistemska rešenja, koja će obezbediti održivost usluge i razvoj programa psihosocijalnog tretmana za počinioce nasilja.

Na konferenciji za štampu su govorili:

- Mina Mitić Lazarević, menadžer projekta i Stanislava Škugor, koordinator projekta, predstavnice IAN-a: Predstavljanje rezultata projekta „Psihosocijalni tretman izvršilaca porodičnog nasilja kao ulaznica za trajnu promenu“ ;
- Ana Janković Jovanović- doktorantkinja pravnih nauka, spoljna saradnica IAN-a: „Pravni okvir za uvođenje psihosocijalnog tretmana u Republici Srbiji“;
- Vera Despotović- specijalista psihoterapije i medijacije, Fakultet za medije i komunikacije, predstavnik Kriznog centra za muškarce: „Obuka profesionalaca za rad sa počiniocima nasilja u partnerskim odnosima- rezultati i perspektive“
- Gordana Radić- zamenik javnog tužioca, predstavnik Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, Odeljenje za nasilje u porodici: „Izazovi u primeni psihosocijalnog tretmana radi uklanjanja uzroka nasilničkog ponašanja“
- Ivana Ramić- sudija krivičnog odeljenja i portparol Prvog osnovnog suda u Beogradu: „Mere bezbednosti i psihosocijalni tretman u krivičnom postupku“;

Prezentacije učesnika na konferenciji je predstavljala osvrt na najznačajnija postignuća projekta i poziv na ohrabrivanje svih nadležnih, koji se bave problemom nasilja u porodici, na dalji zajednički dijalog i jačanje saradnje.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici nadležnih institucija, kao i predstavnici organizacija civilnog druđtva, koje se bave problemom porodičnog nasilja. Izražena je zahvalnost svima, bez čije podrške, procesi realizacije projekta, ne bi bili mogući. To su Ministarstvo pravde Republike Srbije, Odbor za ljudska i manjinska prava i rodnu ravnopravnost Narodne skupštine Republike Srbije, MUP Republike Srbije, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, Ministarstva zdravlja Republike Srbije, Republičko tužilaštvo, Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, Drugo osnovno javnog tužilaštvo u Beogradu, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, Visoki savet sudstva, Apelacioni sud u Beogradu, Prvi Osnovni sud u Beogradu, Drugi osnovni sud u Beogradu, GCSR Beograd, Centar za razvoj usluga socijalna zaštita u Kragujevcu, Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu, Osnovno javno tužilaštvo u Kragujevcu, Osnovno javnog tužilaštva u Aranđelovcu, Osnovno javno tužilaštvo u Brusu, Osnovno javno tužilaštvo u Čačku, Osnovno javno tužilaštvo u Vršcu, Osnovno javno tužilaštva u Subotici, Komitet pravnika za ljudska prava Jukom, Nacionalna mreža za rad sa počiniocima porodičnog nasilja OPNA i Udruženja građana Krizni centar za muškarce, što ukazuje na prepoznavanje važnosti ove teme, za društvo u kome živimo. Posle uspešne saradnje na sprovedenom projektu, zajednička ideja je da će dalje aktivnosti na implementiranju efikasnog psihosocijalnog modela za počinioce, kao modela zaštite od nasilja u porodici, biti naš sledeći zajednički zadatak.

Predstavljen je i promovisan Informator koji sadrži radove stručnjaka, prezentovanih na projektnim skupovima, sa dodatkom o rezultatima realizovanih projektnih aktivnosti. Informator je namenjen svima koji žele da se informišu o psihosocijalnom modelu za počinioce porodičnog nasilja. Kroz pisanje renomiranih autora iz ove oblasti, ponuđen je pregled savremenih znanja i odgovoreno na pitanja i teškoća, koje stvara primena psihosocijalnog tretmana za počinioce porodičnog nasilja. Želja urednika je bila, da se osvetle svi aspekti rada sa počiniocima porodičnog naselja i da informator bude koristan podsetnik i priručnik, stručnjacima iz različitih oblasti. Zato, ovo izdanje, pokriva veliko polje rada sa počiniocima porodičnog nasilja, prezentuje tretman iz široke lepeze iskustvenih intervencija, pruža raznoliko bogatstvo primene, komprehenzivan opis modela i moguće domete rada.

Zajednički zaključak je da je projekat „Psihosocijalni tretman počinilaca porodičnog nasilja, kao ulaznica za trajnu promenu“ samo inicijalni korak u uvođenju neophodnih sistemskih promena, kako bi se radilo na prevazilaženju suštinskog uzroka problema nasilja u porodici, a to je promena u svesti i ponašanju samih počinilaca.

Još jednom je naglašeno da će, IAN, kao nevladina organizacija, čija je, između ostalog, misija borba protiv nasilja u porodici, nastaviti i u daljim strateškim koracima, da sprovodi aktivnosti koje će doprineti institualizaciji i implementaciji ovog modela, koji za krajnji cilj ima zaustavljanje nasilja i dugoročnu bezbednost žena žrtava nasilja, u partnerskim odnosima i porodici. Jer, zajednički stav je, da je od izuzetnog i opšteg značaja, nastaviti sa daljim radom na unapređenju dostignutih projektnih rezultata i obezbeđivanju održivih rešenja za primenu tretmana za rad sa počiniocima porodičnog nasilja, kako bi se, na taj način, unapredio još jedan aspekt podrške žrtvama porodičnog nasilja.

Povodom završetka projekta: “Psihosocijalni tretman počinilaca porodičnog nasilja kao ulaznica za trajnu promenu ”, zadovoljstvo nam je da vas pozovemo na završnu Konferenciju za štampu, koja će se održati u petak, 28. aprila 2017.godine, u velikoj sali Medija centra, Terazije 3, na 2. spratu, od 13:00 do 14:30 časova.

Konferenciju za štampu organizuje nosilac projekta IAN Međunarodna Mreža Pomoći, uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu.

Konferencija se organizuje sa ciljem da se opštoj i profesionalnoj javnosti predstave realizovane projektne aktivnosti i ostvareni rezultati projekta.

Projekat je imao opšti cilj da se identifikuju pozitivna lokalna i međunarodna iskustva u primeni ovog modela, nađe zakonski okvir koji bi bio najadekvatniji za njegovu implementaciju u Srbiji i donesu sistemska rešenja, koja će obezbediti održivost usluge i razvoj programa psihosocijalnog tretmana za počinioce nasilja.

Na konferenciji za štampu će govoriti:

- Mina Mitić Lazarević, menadžer projekta i Stanislava Škugor, koordinator projekta, predstavnici IAN-a: Predstavljanje rezultata projekta „Psihosocijalni tretman izvršilaca porodičnog nasilja kao ulaznica za trajnu promenu“

- Ana Janković Jovanović- doktorantkinja pravnih nauka, spoljna saradnica IAN-a: „Pravni okvir za uvođenje psihosocijalnog tretmana u Republici Srbiji“;

- Vera Despotović- specijalista psihoterapije i medijacije, Fakultet za medije i komunikacije, predstavnik Kriznog centra za muškarce: „Obuka profesionalaca za rad sa počiniocima nasilja u partnerskim odnosima- rezultati i perspektive“

- Gordana Radić- zamenik javnog tužioca, predstavnik Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, Odeljenje za nasilje u porodici: „Izazovi u primeni psihosocijalnog tretmana radi uklanjanja uzroka nasilničkog ponašanja“

- Ivana Ramić-  sudija krivičnog odeljenja i portparol Prvog osnovnog suda u Beogradu: „Mere bezbednosti i psihosocijalni tretman u krivičnom postupku“;

Prezentacije učesnika na konferenciji će predstavljati osvrt na najznačajnija postignuća projekta i poziv na ohrabrivanje svih nadležnih, koji se bave problemom nasilja u porodici, na dalji zajednički dijalog i jačanje saradnje.

Drugi seminar, u okviru projekta ,,Psihosocijalni tretman počinilaca porodičnog nasilja, kao ulaznica za trajnu promenu“, je održan 02. i 03.03. 2017. godine, u Beogradu.

Na seminaru su učestvovali predstavnici Odbora za rodnu ravnopravnost Narodne skupštine Republike Srbije, Ministarstva pravde Republike Srbije, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, Prvog osnovnog suda u Beogradu, Drugog osnovnog suda u Beogradu, Osnovnog javnog tužilaštva u Kragujevcu, Osnovnog javnog tužilaštva u Aranđelovcu, Osnovnog javnog tužilaštva u Brusu, Osnovnog javnog tužilaštva u Čačku, Osnovnog javnog tužilaštva u Vršcu, Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici, Centra za razvoj usluga socijalna zaštita u Kragujevcu, GCSR-a Beograd, Komiteta pravnika za ljudska prava Yucom, kao i predstavnici Nacionalne mreže za rad sa počiniocima porodičnog nasilja OPNA i Udruženja građana Krizni centar za muškarce.

Inostrani predstavnici iz Republike Hrvatske, Zagreba, ispred Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Društva za psihološku pomoć iz Zagreba i Pravnog fakulteta Sveučilištva u Zagrebu, su prezentovali iskustva, uspehe i izazove uvođenja tretmana počinilaca porodičnog nasilja, kao i pravni okvir, koji je omogućio primenu psihosocijalnog modela za počinioce, u zemlji iz koje dolaze.

Predstavnici svih institucija, nadležnih za problem porodičnog nasilja, su predstavili dosadašnja iskustva u primeni psihosocijalnog modela i učestvovali u diskusiji, sa ciljem razumevanja značaja i potrebe standardizacije, kao i adekvatnijeg zakonskog regulisanjatretmana, u pravnom sistemu Republike Srbije.

Obzirom da je u Srbiji, tretman počinilaca nasilja, trenutno moguće realizovati, samo u obliku odlaganja krivičnog gonjenja (u okviru mere oportuniteta), prvi dan seminara imao je za cilj senzitizaciju tužioca iz gradova unutrašnjosti Srbije za primenu ovog modela. Od strane tužioca koji imaju iskustvo primene ovog modela u svojoj praksi, prezentovana su dosadašnja pozitivna iskustva u njegovoj primeni, a od strane sprovodioca tretmana i njegovi efekti.

Na prethodnom seminaru, organizovanom na ovom projektu, učesnici, predstavnici nadležnih institucija, su se složili da je neophodno funkcionalno uspostaviti sistem psihosocijalnog tretmana u Srbiji, pozivajući se na Akcioni plan, kojim se Srbija obavezala da će usvojiti program tretmana počinilaca, posebno počinilaca seksualnog nasilja, u cilju sprečavanja povratništva, kao i uspostavljanje multi sektorske saradnje i saradnje sa organizacijama civilnog društva -tačka 3.6.1.8.

U tom kontekstu drugi dan seminara imao je za cilj, da se odgovornima za nadzor nad realizacijom aktivnosti iz Akcionog plana za Poglavlje 23, kao i praćenje sprovođenja aktivnosti sadržanih u Akcionom planu i drugih problema u realizaciji Akcionog plana, predstave projektne aktivnosti, izlože efekti primene psihosocijalnog tretmana u našoj zemlji, pozitivna iskustva u njegovoj primeni, ali i da se diskutuje o faktorima, koji sprečavaju širu primenu ove mere, u pravnom sistemu Republike Srbije. Takođe, od opšteg značaja je bilo čuti mišljenje i sugestije zaduženih za Akcioni plan o mogućim daljim strateškim koracima u aktuelnom projektu, načinima realizacije povezanih aktivnosti predviđenih Akcionim planom,radi što racionalnije upotrebe resursa, unapređenja dostignutih rezultata i obezbeđivanja održivih rešenja za primenu tretmana za rad sa počiniocima porodičnog nasilja, kako bi, se na taj način, unapredio još jedan aspekt podrške žrtvama porodičnog nasilja.

Izvestaj sa drugog seminara

Prvi seminar, u okviru projekta ,,Psihosocijalni tretman počinilaca porodičnog nasilja, kao ulaznica za trajnu promenu“, je održan 17. i 18.10. 2016. godine, u Topoli.

Na seminaru su učestvovali predstavnici Ministarstva pravde Republike Srbije, Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, Prvog osnovnog suda u Beogradu, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu, Udruženja građana Krizni centar za muškarce iz Beograda, kao i predstavnici iz Osnovnog javnog tužilaštva u Kragujevcu i Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu.

Učestvovali su i inostrani predstavnici iz Republike Hrvatske, Zagreba i Rijeke, ispred Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Prekršajnog suda u Zagrebu i Udruge za zaštitu obitelji u Rijeci, koji su prezentovali efekte primene ovog modela, kao i pravni okvir koji je omogućio primenu psihosocijalnog modela za počinioce u zemlji iz koje dolaze.

Predstavnici svih ovih institucija, nadležnih za problem porodičnog nasilja, su predstavili dosadašnja iskustva u primeni psihosocijalnog modela i učestvovali u diskusiji, sa ciljem razumevanja značaja i potrebe standardizacije, kao i adekvatnijeg zakonskog regulisanja ovog tretmana, u pravnom sistemu Republike Srbije.

Izvestaj sa prvog seminara

20.06.2016. godine, u Medija centru, održana je uvodna konferencija povodom pocetka projekta: Psihosocijalni tretman pocinilaca porodicnog nasilja, kao ulaznica za trajnu promenu", koji ce u narednih godinu dana sprovoditi nevladina organizacija IAN, Medunarodna mreža pomoci, koja je nosilac projekta, uz finansijsku podršku Ambasade kraljevine Holandije.

Javnosti je ukratko predstavljen psihosocijalni tretman za pocinioce nasilja u porodici, koji se godinama uspešno primenjuje u zemljama Evrope i presudno je uticao na smanjenje recidiva nasilnickog ponašanja kod pocinilaca. U našoj zemlji, rad sa pociniocima porodicnog nasilja, je i dalje sporadican i nedovoljno primenjivan. Usluga još uvek nije jasno prepoznata u zakonskom okviru, što dovodi u pitanje njenu održivost.

Projekat je nastao sa opštim ciljem da se identifikuju pozitivna lokalna i medunarodna iskustva u primeni ovog modela, nade zakonski okvir koji bi bio najadekvatniji za njegovu implementaciju u Srbiji i donesu sistemska rešenja, koja ce obezbediti održivost usluge i razvoj programa psihosocijalnog tretmana za pocinioce nasilja. Rezultati ciljeva, ce predstavljati osnov za buduce adekvatnije regulisanje ove zakonske mere, u pravnom sistemu Republike Srbije.

U tu svrhu, na konferenciji se okupila vecina predstavnika nadležnih institucija, od kojih smo dobili saglasnost za ucestvovanje u buducim projektnim aktivnostima: narodni poslanik Meho Omerovic, ispred Odbora za ljudska i manjinska prava i rodnu ravnopravnost Narodne skupštine Republike Srbije, predstavnici Prvog osnovnog javnog tužilaštva, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Apelacionog suda u Beogradu, Prvog Osnovnog suda u Beogradu, GCSR-a, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boracka i socijalna pitanja Republike Srbije, kao i predstavnici organizacija civilnog društva, što ukazuje na prepoznavanje važnosti ove teme za društvo u kome živimo i što je od opšte koristi, jer smo na taj nacin, korak bliže stvaranju jedinstvene mreže institucija i organizacija, u cilju rešavanja uzroka problema nasilja u porodici, kao izuzetno kompleksnog problema i bolne tacke našeg društva.

Neki od pomenutih predstavnika, su prezentovali svoje videnje i dali predloge za unapredenje medusobne saradnje na planu rešavanja nasilja u porodici.


Na konferenciji za štampu su govorili:
• Mariela van Miltenburg, zamenica ambasadora u Ambasadi Kraljevine Holandije u Beogradu, predstavnik donatora projekta: Uvodno predstavljanje;
• Mina Mitic Lazarevic, menadžer projekta, predstavnik IAN-a: Najava projekta „Psihosocijalni tretman pocinilaca porodicnog nasilja kao ulaznica za trajnu promenu“
• Ana Jankovic Jovanovic- doktorantkinja pravnih nauka, spoljna saradnica IAN-a: Pravni okvir za primenu psihosocijalnog tretmana u slucajevima nasilja u porodici;
• Vera Despotovic, specijalista psihoterapije i medijacije, Fakultet za medije i komunikacije, predstavnik Kriznog centra za muškarce: Dosadašnja iskustva u oblasti rada sa pociniocima nasilja u partnerskim odnosima;
• Gordana Radic, zamenik javnog tužioca, predstavnik Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, Odeljenje za nasilje u porodici: Postupanje javnog tužioca, vezano za krivicno delo nasilja u porodici;
• Ivana Ramic, sudija krivicnog odeljenja i portparol Prvog osnovnog suda u Beogradu: Procesuiranje krivicnog dela nasilja u porodici;
• Dragan Vulevic, nacelnik Odeljenja za upravno nadzorne poslove u oblasti porodicne zaštite, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boracka i socijalna pitanja: Aktivnosti Ministarstva na unapredenju sistema zaštite od nasilja u porodici, kroz planirane izmene i dopune Porodicnog zakona, sa posebnim osvrtom na unapredenje reagovanja sistema u tretmanu pocinilaca nasilja.

Medija Centar

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana