English Français
 
  Početna > Biblioteke za novo dob@ > Sajam zdravlja
       
 
Biblioteke za novo dob@
Prvi koordinacioni sastanak
strelica Drugi koordinacioni sastanak
Radionica "Izgradnja imidža knjižnice kao modernog centra znanja u zajednici"
Radionica "Umrežavanje biblioteka kroz veb portal biblioteke.org / knjiznice.org"
strelica Sajam zdravlja
strelica Radionica "Interkulturalni dijalog kroz književnost za decu"
strelica Radionica "eBibliotekar"
   
strelica Srebrni surferi 2013

Lideri:


IAN Međunarodna mreža pomoći


Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci

Partneri:


Biblioteka "Dr Đorđe Natošević" Inđija


Gradska knjižica Vukovar


Općinska narodna knjižnica Drenovci

logo kula
Narodna biblioteka Kula


Gradska knjižnica i čitaonica Ilok

Narodna biblioteka
"Veljko Petrović" Bačka Palanka


Gradska knjižnica Županja

 

Projekat podržava:

Projekat finansira Evropska unija

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Umrežavanje biblioteka i predstavljanje projekta na Sajmu zdravlja u Vinkovcima
20. april 2013. godine

Projekat kroz svoje aktivnosti ohrabruje biblioteke da budu aktivnije u motivisanju članova zajednice da koriste usluge biblioteka.
Kao deo ovog angažovanja, 20. aprila 2013. partnerske biblioteke su učestvovale na Sajmu zdravlja koji se tradicionalno organizuje u Vinkovcima, u Hrvatskoj gde su imale priliku da se upoznaju sa primerom dobre prakse u oblasti aktivizma u zajednici. Projekat Biblioteke/Knjižnice za novo doba imao je svoj štand na Sajmu zdravlja sa različitim knjigama i drugim materijalima iz svih gradova čije biblioteke učestvuju u projektu.

  Vukovar radionica
     

Na štandu su posetiocima festival predstavljene prekogranične aktivnosti koje se sprovode u okviru projekta kao i nove usluge u bibliotekama.
Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci redovno učestvuje na ovoj manifestaciji kako bi se približila građanima i promovisala biblioteku u svojoj zajednici. Ova poseta Hrvatskoj omogućila je učesnicima iz Srbije da steknu direktan uvid u dobru praksu organizovanja nekog događaja u zajednici, van biblioteke, koristeći metode i alate za unapređenje aktivizma biblioteka.

     
Vukovar radionica  

Tokom Sajma zdravlja partneri su organizovali diskusiju u okviru okruglog stola o drugim mogućim manifestacijama u zajednici koje bi biblioteke mogle organizovati kako bi se obogatile usluge biblioteka i kako bi se one promovisale kao mesta za sve članove zajednice. Ukupno je 34 bibliotekara učestvovalo na Sajmu zdravlja u Vinkovcima, stekavši nova znanja i veštine za jačanje aktivizma biblioteka.

     

Pogledajte fotografije sa Sajma zdravlja i radionice ovde

Dodatne informacije:

Za sve dodatne informacije molim vas obratite se Gordani Stankov Stojilović, ,
IAN-Međunarodna mreža pomoći, Đure Daničića 5, Beograd, 011 3229 732.

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10 i Đure Daničića 5, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 3229 732,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana