English Français
 
  Početna > Biblioteke za novo dob@
       
 
Biblioteke za novo dob@
Prvi koordinacioni sastanak
strelica Drugi koordinacioni sastanak
Radionica "Izgradnja imidža knjižnice kao modernog centra znanja u zajednici"
Radionica "Umrežavanje biblioteka kroz veb portal biblioteke.org / knjiznice.org"
strelica Sajam zdravlja
strelica Radionica "Interkulturalni dijalog kroz književnost za decu"
strelica Radionica "eBibliotekar"
   
strelica Srebrni surferi 2013

Lideri:


IAN Međunarodna mreža pomoći


Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci

Partneri:


Biblioteka "Dr Đorđe Natošević" Inđija


Gradska knjižica Vukovar


Općinska narodna knjižnica Drenovci


Narodna biblioteka Kula


Gradska knjižnica i čitaonica Ilok

Narodna biblioteka
"Veljko Petrović" Bačka Palanka


Gradska knjižnica Županja

 

Projekat podržava:

Projekat finansira Evropska unija

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Biblioteke za novo dob@
1. novembar 2012. godine

Sa ciljem da se podrže biblioteke u Srbiji i Hrvatskoj da budu moderni centri znanja u svojim lokalnim zajednicama IAN Međunarodna mreža pomoći iz Beograda i Gradska knjižnica i čitaonica iz Vinkovaca započele su 1. novembra projekat Biblioteke za novo doba

Projekat se finansira iz IPA sredstava prekograničnog programa Srbija-Hrvatska, a pored vodećih partnera u sprovođenju projekta učestvuju i partnerske biblioteke "Dr Đorđe Natošević" iz Inđije , Narodna biblioteka "Veljko Petrović" iz Bačke Palanke i Narodna biblioteka Kula sa srpske strane i Gradska knjižica Vukovar , Općinska narodna knjižnica Drenovci , Gradska knjižnica Županja, i Gradska knjižnica i čitaonica Ilok sa hrvatske strane. Projekt podržavaju i saradnici: Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva pri Kabinetu potpredsednika Vlade Srbije za evropske integracije, opštine Kula i Inđija, tržište rada - Nacionalna služba za zapošljavanje Stara Pazova i Grad Vinkovci.

Aktivnosti su usmerene na razvijanje kapaciteta biblioteka i podršku prekograničnoj razmeni iskustava i znanja između srpskih i hrvatskih biblioteka.

Ukupno 8 biblioteka biće opremljeno adekvatnim tehničkim uređajima. Pored toga, 24 bibliotekara iz Srbije i Hrvatske pohađaće obuku za "e-Bibliotekara" kako bi stekli veštine za pružanje podrške članovima biblioteke u korišćenju računara, interneta i drugih digitalnih resursa biblioteke, kao i organizovanje edukativnih kurseva. Bibliotekari će u okviru ove edukacije steći i međunarodno priznati ECDL sertifikat tzv. Evropsku kompjutersku vozačku dozvolu. Nakon ove obuke bibliotekara biće pilotirane nove usluge u bibliotekama za marginalizovane grupe - nezaposlene mlade, osobe sa invaliditetom i starije građane. Njima će, u skladu sa potrebama, biti dostupne besplatne obuke za rad na računaru kao i kursevi socijalnih veština usmerenih na uspešniju potragu za poslom (pisanje CV-a, onlajn pretraga poslova i konkurisanje, intervju sa poslodavcima, komunikacijske veštine).

Važna komponenta projekta koja prožimati sve aktivnosti jesu radionice na kojima će biblioteke sa jedne i druge strane granice učiti jedne od drugih, razvijati interkulturalnu saradnju, razmenjivati knjige i multimedijalne materijale, graditi lokalna i regionalna partnerstva u cilju podrške socijalnoj, kulturnoj i digitalnoj inkluziji građana. Projekat indirektno podstiče unapređenje produktivnosti, umrežavanje i lično napredovanje svih građana. Promocijom prekogranične saradnje projekat će doprineti i razvoju dobrosusedskih odnosa među lokalnim zajednicama.

 

Dodatne informacije:

Za sve dodatne informacije molim vas obratite se Gordani Stankov Stojilović, ,
IAN-Međunarodna mreža pomoći, Đure Daničića 5, Beograd, 011 3229 732.

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10 i Đure Daničića 5, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 3229 732,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana