English Français
 
  Početna > Biblioteke za novo dob@ > Finalni izveštaj
       
 
Biblioteke za novo dob@
Prvi koordinacioni sastanak
strelica Drugi koordinacioni sastanak
Radionica "Izgradnja imidža knjižnice kao modernog centra znanja u zajednici"
Radionica "Umrežavanje biblioteka kroz veb portal biblioteke.org / knjiznice.org"
strelica Sajam zdravlja
strelica Radionica "Interkulturalni dijalog kroz književnost za decu"
strelica Radionica "eBibliotekar"
strelica Srebrni surferi 2013
   
strelica Finalni izveštaj

Lideri:


IAN Međunarodna mreža pomoći


Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci

Partneri:


Biblioteka "Dr Đorđe Natošević" Inđija


Gradska knjižica Vukovar


Općinska narodna knjižnica Drenovci

logo kula
Narodna biblioteka Kula


Gradska knjižnica i čitaonica Ilok

Narodna biblioteka
"Veljko Petrović" Bačka Palanka


Gradska knjižnica Županja

 

Projekat podržava:

Projekat finansira Evropska unija

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Finalni izveštaj
30. oktobar 2013. godine

Projekat Biblioteke za novo doba realizovali su IAN Telecentar (Edukativni odsek IAN Međunarodne mreže pomoći) i Gradska biblioteka iz Vinkovaca (GKVK) iz Hrvatske u saradnji sa 4 partnerske biblioteke iz Hrvatske i 3 iz Srbije.

Projekat  je obuhvatao razvoj kapaciteta biblioteka u cilju podrške preko-granične razmene iskustava hrvatskih i srpskih biblioteka, promociji kontakata, međuetničkoj saradnji, umrežavanju biblioteka na lokalnom i regionalnom nivou i podršci socijalnoj i ekonomskoj inkluziji marginalizovanih grupa.

 

Na ovom linku možete preuzeti izveštaj u PDF formatu.

Izgradnjom tehničkog kapaciteta  biblioteka (nabavkom IT opreme) i pružanje adekvatne obuke bibliotekara, projekat je doprineo da biblioteke postanu značajani centar edukacije u zajednici.
Obrazovni program podržao je digitalnu pismenost kao važan element socijalne inkluzije i zapošljavanja, ali takođe i važne veštine za korišćenje digitalnih resursa biblioteke.

   
Srebrni surferi
Srebrni surferi 2013 - Finalno takmičenje u Narodnoj biblioteci Kula
     
   

Nakon izgradnje kapaciteta sve biblioteke su uvele nove usluge u njihovim institucijama – za opšte članove zajednice i za pripadnike marginalizovanih grupa. Članovi zajednice sada koriste bogatiju ponudu njihovih biblioteka uključujući računare sa internet pristupom koje samostalno ili uz pomoć bibliotekara koriste moderna IT znanja. Tokom projekta više od 1300 članova zajednice koristilo je novu opremu i Internet. Veoma važan deo projekta je uvođenje novih usluga za marginalizovane grupe, koje su uspešno izvedene u bibliotekama.

Vukovar radionica
Sajam zdravlja u Vinkovcima
U okviru ovih usluga preko 300 građana iz Hrvatske i Srbije direktno su osnaženi kroz različite treninge: 128 mladih nezaposlenih prošlo je 4 kursa računara i aktivnog traženja posla, 91 osoba sa invaliditetom i 126 penzionera prošli su osnove obuke za rad na računarima. Realizacijom ovih aktivnosti uspešno je dostignut jedan od ciljeva, a to je pružanje socijalne, ekonomske, kulturne i digitalne inkluzije i smanjenje siromaštva marginalizovanih grupa. Pored osnaživanja članova lokalnih zajednica, putem učenja i sticanja novih veština, projekat je posredno uticao  na produktivnost i na društvenu i ličnu dobit građana iz preko-granične oblasti.   Vukovar radionica
Radionica „Interkulturalni dijalog kroz književnost za decu" u Vukovaru
     

Organizovane su 3 radionice i 2 zajednička događaja radi promovisanja interkulturalne saradnje, umrežavanja i regionalnog partnerstva. Radionice namenjene bibliotekarima uključivale su sledeće teme: Izgradnja slike biblioteka kao modernih obrazovnih centara, Umrežavanje biblioteka putem veb portala biblioteke.org/knjiznice.org i Interkulturalni dijalog kroz  dečju književnost. Svaka radionica je održana u različitim gradovima, koja je podstakla interkulturalnu i međuetničku razmenu i susrete. Dva događaja su dodatno unapredila preko-graničnu saradnju i razmenu dobrih praksi. Jedan od njih je prezentacija projekta na Festivalu zdravlja u Vinkovcima gde je GKVK tradicionalni učesnik. Drugi značajan događaj koji je uključio članove zajednice je takmičenje Srebrni surferi. Ovaj događaj zasnovan na digitalnoj inkluziji starijih građana kroz interakciju baka i deka sa svojim unucima, predstavlja drugu dobru praksu da biblioteke uključe marginalizovane grupe. Kroz takmičenje projekat je pokrenuo svest o značaju e-inkluzije starijih građana ali je i odlična prilika  za promociju dobrosusedskih odnosa.

Dodatne informacije:

Za sve dodatne informacije molim vas obratite se Gordani Stankov Stojilović, ,
IAN-Međunarodna mreža pomoći, Đure Daničića 5, Beograd, 011 3229 732.

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10 i Đure Daničića 5, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 3229 732,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana