English Français
 
  Početna > Misija, vizija i principi rada > Vrednosti
       
 
O nama
Misija, vizija i principi rada
Principi rada
Vrednosti
Struktura IAN-a
Administracija
Izveštaji i strateški plan
Linkovi
Donatori
 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

VREDNOSTI

1. Profesionalizam
arrow

 • IAN je organizacija prepoznatljiva po visokom stepenu profesionalizma, vrednosti koja se neguje i usavršava u isto vreme.
 • IAN kao organizacija i stručnjaci koji rade u IAN-u sve profesionalne i naučne evropske standarde u radu sa korisnicima. Specijalna pažnja se posvećuje radnoj etici, posvećenosti i profesionalnom usavršavanju, dokumentovanju i evaluaciji rada i rezultata.
 • IAN nastoji da prepozna i primeni sve nove metode rada prihvaćene u Evropi.
 • IAN prihvata i primenjuje sve lokalne zakonske regulative koje se tiču radnog procesa i pokušava da promeni ili poboljša regulative koje nisu adekvatne.
 • IAN promoviše ove profesionalne standarde među ostalim organizacijama koje rade na sličnim problemima ili sa istim ciljnim grupama.

 

2. Posvećenost korisnicima
arrow

 • IAN postoji zbog svojih korisnika i njihovih specifičnih potreba kojima IAN izlazi u susret.
 • Svi resursi IAN-a postoje da bi jasno definisali korisnike, identifikovali i prepoznali njihove potrebe, da nađu najbolji način da deluju u skladu sa ovim potrebama i da definiše ovih akcija u skladu sa načinom mišljenja korisnika i IAN-ovih resursa.
 • IAN promoviše posvećenost korisnicima.

3. Intervencije zasnovane na činjenicama
arrow

 • IAN dokumentuje sve relevantne podatke o korisnicima i njihovim specifičnim potrebama, opšte i specifične aktivnosti i intervencije u radu sa korisnicima i takođe relevantne promene koje nastaju kao rezultat ovih aktivnosti.
 • IAN obrađuje sve važne podatke u skladu sa naučnim standardima koji obezbeđuju jasnu sliku promena koje je IAN ostvario.
 • Ovi podaci su važni za bolje određivanje potreba korisnika i potreba društva u cilju planiranja budućih akcija.
 • Postoji jasna veza između zaključaka donešenih posle obrade skupljenih podataka i unapređivanja rada IAN-a. IAN odbacuje sve metode i aktivnosti koje nisu efikasne i razvija i metode i aktivnosti koje daju jasne rezultate. IAN takođe uvodi nove metode od kojih se očekuje da donesu pozitivne promene. Većina intervencija je već ispitana i prošle su profesionalnu i naučnu verifikaciju.
 • Svi podaci su transparentni za zaposlene i ulagače ali su potpuno zaštićeni i sigurni u slučaju klijenata.

 

4. Civilno društvo - otvoreno društvo
arrow

 • IAN promoviše vrednosti i karakteristike civilnog društva i radi na njihovom poboljšanju i razvijanju.
 • IAN projekti, aktivnosti i relacije unutar organizacije jasno pokazuju da IAN poštuje jednakost među ljudima i ljudska prava. IAN podržava demokratsku društvenu strukturu, vladinu i civilnu kontrolu, kontrolu državnih službi (armija, policija), jednakost pred zakonom, dostupnost relevantnih informacija, slobodu govora i kretanja, demonopolizaciju vlasti. IAN podržava principe individualne odgovornosti, pravo izbora i toleranciju.

 

5. Tolerancija i poštovanje, jednaka prava i mogućnosti
arrow

 • IAN snažno podržava promociju i implementaciju ovih pristupa u regulaciji odnosa među ljudima i socijalnoj komunikaciji.
 • IAN naročito insistira na toleranciji i poštovanju.
 • IAN snažno podržava promociju i implementaciju ovih principa unutar same organizacije.
 • IAN podržava ideal jednakih ljudskih prava i mogućnosti koje treba dostići u modernom ljudskom društvu. IAN pokušava da dostigne taj ideal unutar same organizacije.

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana