English Français
 
  Početna > Linkovi
       
 
O nama
Misija, vizija i principi rada
Struktura IAN-a
Administracija
Izveštaji i strateški plan
Linkovi
Donatori

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

A - B - C - Č - Ć - D - Dž - Đ - E - F - G - H - I - J - K - L - Lj - M - N - Nj - O - P - R - S - T - U - V - Z - Ž

A

ACET - Centar za pomoc žrtvama torture (Bugarska)
ADF - Americka fondacija za razvoj
ADI - Asocijacija za demokratsku inicijativu
ADRA Internacional
Amity - snaga prijateljstva
ARC - Americki komitet za izbeglice

B

Balkanska mreža za ljudska prava
Beogradski centar za ljudska prava

C

CAFOD
CARE
Centar za medicinsku rehabilitaciju zrtava torture (Atina)
Centar za mir na Balkanu
Cordaid
CRNPS - Centar za razvoj neprofitnog sektora
CRS - Katolicka služba pomoci

vrh strane

D

DRC - Danski savet za izbeglice

E

EAR - Evropska agencija za rekostrukciju
EC - Evropska komisija
ECHO
ECRE - Evropski savet za izbegle i prognane
Evropski komitet za sprecavanje mucenja i necovecnog ili ponižavajuceg postupanja ili kažnjavanja (CPT)

F

Freedom House

Fond Ujedinjenjh Nacija za zrtve torture

FRESTA

Fond za humanitarno pravo

G

Grupa 484

vrh strane

H

HCHRS - Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
HELP
HHO - Hrvatski helsinški odbor
HI - Handicap International
HPD - Direkcija za stambena i imovinska pitanja
Human Rights Watch

I

IAN - Medunarodna mreža pomoci
ICMC - The International Catholic Migration Commission
ICMP - Medjunarodna Komisija za nestala lica sa prostora bivše Jugoslavije
ICRC - Medjunarodni Komitet Crvenog Krsta na Balkanu
IFRC - Medjunarodna Federacija Crvenog Krsta i Crvenog Polumesec u Srbiji
Institut Za Zastitu Zdravlja "Dr Milan Jovanovic Batut "
INTERSOS
IOCC - Medunarodna pravoslavna dobrotvorna organizacija
IOM - Medunarodna organizacija za migracije
IRC -Medunarodni komitet spasa
IRCT - Medunarodni savet za rehabilitaciju žrtava torture
IRD - Medunarodna pomoc i razvoj

J

JAZAS
JEN

vrh strane

K

KFOR - Kosovske Snage
Koordinacioni centar Srbije za Kosovo i Metohiju
KOSOVA.COM
Kosovo Web portal
Kosovska agencija poverenja

L

LWF - Luteranski svetski savez

M

MCMK - Medunarodni komitet Crvenog Krsta
Medicinska fondacija za zrtve torture (Velika Britanija)
Medunarodna krizna grupa
Medunarodni krivicni sud za bivšu Jugoslaviju
Međunarodna organizacija protiv torture - OMCT
Microsoft Srbija

N

NSZ - Nacionalna služba za zapošljavanje
Norveški Savet za Izbeglice
NSHC - Novosadski humanitarni centar

vrh strane

O

Odbor za ljudska prava - Valjevo
OEBS - Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi
OEBS misija na Kosovu
OHR - Kancelarija Visokog predstavnika i specijalnog predstavnika EU
Ombudsperson Kosova
Omladina JAZAS-a
Oxfam

P

Pakt za stabilnost
Pravi odgovor

R

Rehabilitacioni i istrazivacki centar za zrtve torture - Danska

S

Save the Children UK
SDC - Švajcarska direkcija za razvoj i saradnju
SDF - Srpski demokratski forum
Srpski savet za izbeglice
Studentska poliklinika
Svetska zdravstvena organizacija - WHO

vrh strane

T

Telecentar Gostivar (Makedonija)
Telecentar IAN (Srbija)
Telecentar NS (Srbija)
Telecentar Mreža
Telecentar Prijedor (Bosna i Hercegovina)
Telecentar Slavonski Brod (Hrvatska)
Telecentar Travnik (Bosna i Hercegovina)
Telecentar Zagreb (Hrvatska)

U

UMCOR - Komitet za pomoc ujedninjenih metodista
UNAIDS
UNDP - Program za razvoj UN
UNHCR - Visoki komesarijat za izbeglice UN
UNICEF - Deciji fond Ujedinjenih nacija
UNMIK
USAID - Americka agencija za medunarodni razvoj

V

Vlada Republike Srbije

Z

Zdravo Da Ste

vrh strane

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana