Početna > Administracija
       
 
O nama
Misija, vizija i principi rada
Struktura IAN-a
Administracija
Izveštaji i strateški plan
Linkovi
Donatori
 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Administracija

Međunarodna mreža pomoći IAN, International Aid Network registrovana je 09.10.1997. pod brojem broj: 3/1-198/8-1997. U skladu sa Zakonom o udruženjima 18.03.2010. izvršeno je usklađivanje podataka udruženja u Agenciji za privredne registre u Registru udruženja pod brojem BU 2570/2010.

Podaci o IAN-u mogu se pronaći i na sajtu Agencije za privredne registre na ovoj adresi.

IAN je svrstan u mala pravna lica. Iako prema Zakonu o računovodstvu i reviziji IAN ne spada u pravna lica koja su u obavezi da vrše godišnju reviziju, po politici i praksi organizacije od 2003. godine redovno se radi revizija godišnjih finansijskih izveštaja. Reviziju (2009, 2010, 2011 ) je obavila ovlašćena revizorska agencija CONFIDA FINODIT d.o.o. Beograd. Osim revizije godišnjih finansijskih izveštaja, IAN po potrebi i zahtevima donatora vrši i reviziju pojedinačnih projekata.

Ostala važna dokumenta:

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana