English Français
 
  Početna > Struktura IAN-a
       
 
O nama
Misija, vizija i principi rada
Struktura IAN-a
Administracija
Izveštaji i strateški plan
Linkovi
Donatori

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Struktura IAN-a

Struktura upravljanja i hijerarhije je predstavljena na donjem organogramu. IAN-om upravlja Upravni odbor preko Izvršnog direktora. Svi programski odseci su podržani od strane Administrativnog odseka. Svaki od četiri odseka ima svog menadžera, a manje jedinice unutar odseka imaju svoje koordinatore.

 

Finansijski direktor upravlja celokupnim finansijskim planiranjem i procesima prikupljanja fondova u organizaciji.

Kadrovski menadžment

Da bi se dostigli ciljevi ustanovljeni strateškim planom, IAN-u je potrebno ovlašćeno i odgovorno osoblje koji su inspirisani da rade u IAN-u. Osoblje mora da ima jasne ciljeve, dobru radnu klimu i kompetentnost za obavljanje svog posla.

U cilju obezbeđenja kvalitetne podrške ljudskim resursima IAN je preduzeo par koraka u procesu samoprocene na polju kadrovskog menadžmenta.

Prvo, profil posla i opis posla je utvrđen za svaku poziciju u IAN-u.
Takođe koordinatori unutar IAN sektora su sproveli procenu i evaluaciju sa svakim članom svoje jedinice. Oni su o tome izvestili šefove sektora i članove IAN upravnog odbora. Na osnovu rezultata ovog procesa sve jedinice su napravile planove za dalji razvoj i nastojaće da obezbede fondove za "capacity building" članova tima.

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana